Lediga jobb som Behandlingsassistent/Socialpedagog i Järfälla

Se lediga jobb som Behandlingsassistent/Socialpedagog i Järfälla. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Järfälla som finns hos arbetsgivaren.

Socialpedagog

På Barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar idag ca 2 500 medarbetare i någon av våra 22 skolor, 39 förskolor och på central förvaltning. Vår verksamhet genomsyras av våra ledord professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi vår verksamhet framåt. Vi har en respekt och en förståelse kollegor emellan, där vi strävar efter att göra varandra bättre. För när vi har en vilja att gemensamt utvecklas och stä... Visa mer
På Barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar idag ca 2 500 medarbetare i någon av våra 22 skolor, 39 förskolor och på central förvaltning. Vår verksamhet genomsyras av våra ledord professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi vår verksamhet framåt. Vi har en respekt och en förståelse kollegor emellan, där vi strävar efter att göra varandra bättre. För när vi har en vilja att gemensamt utvecklas och ständigt förbättras – så för vi Järfälla framåt.

Aspnässkolan är en F-6-skola med cirka 270 elever belägen i centrala Jakobsberg med gångavstånd till pendeltåg. Till verksamheten hör även en förberedelseklass för nyanlända elever samt fyra fritidshem och en fritidsklubb. Vi är en relativt liten skola som ger möjlighet till att alla känner varandra, och allas elever är allas. Skolgården är stor med många olika möjligheter till lek och fritidsaktiviteter. Elevhälsoteamet består av, förutom socialpedagog, även skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, två specialpedagoger och skolledningen med rektor och biträdande rektor. De flesta elever har ett annat modersmål, är språkstarka (pratar flera språk), men behöver stöttas i det svenska språket. På grund av detta har skolan låg måluppfyllelse, vilket vi är övertygade om att vi kan förändra. All personal på skolan har i uppdrag att arbeta språkutvecklande, och skolans prioriterade mål för lå 23-24 är:
- kvalité i undervisningen
- högre måluppfyllelse
- språkutvecklande arbete
- kollegialt lärande


ARBETSUPPGIFTER
Ditt främsta uppdrag som socialpedagog på Aspnässkolan innebär att arbeta främjande och förebyggande med skolans arbete med trygghet, trivsel, studiero och skolnärvaro.
Du arbetar utifrån skolans konflikthanteringsmodell och hjälper eleverna till att utvecklas till goda samhällsmedborgare.
Du arbeta strukturerat med de kränkningsärenden som inkommit genom att följa upp dem.
Du arbetar tätt ihop med rektor och skolans kurator och är en del i Trygghetsgruppen och Elevhälsan på skolan.
Du är en viktig del i elevernas sociala utveckling som ger dem bättre förutsättningar att nå ökad måluppfyllelse.
Du är en viktig del i arbetet kring elevers eventuella skolfrånvaro.
Du har ett nära samarbete med lärare vid samverkan med vårdnadshavare vid aktuella ärenden samt när behov uppstår.

KVALIFIKATIONER
Du har förmåga att skapa goda relationer med eleverna och andra vuxna på skolan. Du är inte rädd för att be om hjälp om något känns svårt.
Som person är du en ledare som präglas av relationsskapande samarbete med elevens bästa som målsättning. Du skapar bra förutsättningar för eleverna att lyckas.
Du är lugn och hanterar stress på ett konstruktivt sätt och har förmågan att fokusera på rätt saker.
Du pratar och skriver felfri svenska Visa mindre

Socialpedagog med fingertoppskänsla sökes

På Barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar idag ca 2 500 medarbetare i någon av våra 22 skolor, 39 förskolor och på central förvaltning. Vår verksamhet genomsyras av våra ledord professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi vår verksamhet framåt. Vi har en respekt och en förståelse kollegor emellan, där vi strävar efter att göra varandra bättre. För när vi har en vilja att gemensamt utvecklas och stä... Visa mer
På Barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar idag ca 2 500 medarbetare i någon av våra 22 skolor, 39 förskolor och på central förvaltning. Vår verksamhet genomsyras av våra ledord professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi vår verksamhet framåt. Vi har en respekt och en förståelse kollegor emellan, där vi strävar efter att göra varandra bättre. För när vi har en vilja att gemensamt utvecklas och ständigt förbättras – så för vi Järfälla framåt.

Neptuniskolan ligger vackert belägen i södra Järfälla med närhet till natur och med goda kommunikationer.

Skolan är en kommunal grundskola med årskurserna F-6 som också erbjuder fritidshem och fritidsklubb. Vi arbetar i en flexibel och kreativ miljö som präglas av öppenhet och engagemang. Vi söker medarbetare som är intresserade av att följa med på skolans utvecklingsresa där vi samarbetar över professionsgränser för att i ännu högre grad kunna erbjuda en trygg och trevlig skola, med ett starkt kunskapsfokus.ARBETSUPPGIFTER
Du är en person som vinner barns förtroende och är en självklar vuxen som omedelbart förstår hur du hanterar olika situationer som uppstår. Ditt arbetssätt är uppsökande och du finns där eleverna som behöver dig mest är. Du är van att ligga steget före och kan läsa av eleverna. Att hantera konflikter och lösa dem på ett framgångsrikt sätt är du van vid. Du är synlig på alla rasterna på skolgården, i korridorer och vid elevernas övergångar. I samarbete med skolans trygghetsteam arbetar du för att göra vår skola till en tryggare och mer tolerant plats för alla. Din människo- och elevsyn är grundad i alla människors lika värde och du har en stor kunskap om att barn gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar och du finns där för att vägleda dem vidare till ett förändrat beteende. För dig har begreppet "lågaffektiv" en verklig och beprövad betydelse.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha en socialpedagogutbildning och kunna styrka den med relevanta underlag.

Som person har du förmågan att på riktigt lyssna in både barn och vuxna och i situationer kunna vägleda dem. Du har en säkerhet i din person som inger förtroende och du förstår var gränser går för att skapa en trygg plats. Det är inga problem för dig att hålla egna möten med vårdnadshavare och du kan på ett organiserat och strukturerat sätt hålla i uppföljningar när det krävs.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn Trygga barn

OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.


Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!

Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.

Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.

I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!


Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.

Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??

Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?

Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.

Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?

Familjehem?


Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.


Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??


Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??


En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.

För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?

Jourhem?


Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??

För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?


Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??

Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??

Ansökan?


Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:?


Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet??


Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta??


Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet??


Har du erfarenhet av socialt arbete?


Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och b


Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback???


Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget??


Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot??


Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?


Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.?


Rekrytering sker löpande.


Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Behandlare till Relationsvåldsteamet Järfälla

Tillsammans! Med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad, så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Och med det som grund ska vi nu utöka vårt Relationsvåldsteam! Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Inom Individ-och familjeomsorgen ryms verksamhetsområdet Stöd-och behandling med Preventionsenheten, Råd-och stödenheten och Familjestödsenheten som arbetar förebyggande, st... Visa mer
Tillsammans! Med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad, så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Och med det som grund ska vi nu utöka vårt Relationsvåldsteam!

Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Inom Individ-och familjeomsorgen ryms verksamhetsområdet Stöd-och behandling med Preventionsenheten, Råd-och stödenheten och Familjestödsenheten som arbetar förebyggande, stödjande och behandlande.

Familjestödsenheten består av familjebehandlarteam, familjepedagogsteam, nätverksteam och relationsvåldsteam. Tillsammans arbetar vi för att skapa individuella lösningar i förändringsarbetet, utifrån individernas/familjernas förutsättningar och behov. Vi arbetar med barn/ungdomar och deras familjer på uppdrag från socialtjänsten. Vi arbetar även enskilt med vuxna och har öppna mottagningar.

Relationsvåldsteamet består idag av 3,5 behandlare och en gruppledare. Alla med ett stort engagemang och en hög kompetens inom området våld i nära relation.

ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder stöd och behandling till vuxna våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld i hemmet. Vi arbetar på uppdrag från Vuxenenheten och Barn- och Ungdomsenheten samt har en öppen serviceyta där klienter kan söka stöd på eget initiativ.
Vi arbetar i nära samarbete med hela öppenvården och socialtjänstens olika enheter.
Rådgivning till andra yrkesverksamma, att utbilda inom området våld i när relation samt att informera om verksamheten ingår även i verksamhetens uppdrag.

Vi lägger stor vikt vid gott professionellt bemötande till våra klienter, samarbetspartners och varandra. För att trivas hos oss behöver du vara självständig men också vilja arbeta i team och på en enhet där vi stöttar och hjälps åt. Hos oss arbetar vi med att utveckla verksamheten och du förväntas ta en aktiv del i att driva och utveckla arbetet mot uppsatta mål inom teamet.

Sedan hösten 2022 arbetar teamet utifrån Feedback Informed Treatment. Ett arbetssätt som hjälper oss att stärka den enskildes engagemang och inflytande över sin process och som kan leda oss till att arbeta på rätt sätt med rätt klienter samt ge oss möjlighet att ständigt utvecklas som behandlare.

På vår arbetsplats lägger vi också stor vikt på god och hållbar arbetsmiljö bl.a. genom:

• En strukturerad introduktion med mentorskap.
• Ett varierat arbete som behandlare inom området våld i nära relation.
• Sommar- och vinterarbetstid och årsarbetstid.
• En arbetsgrupp med ett öppet klimat där vi stöttar varandra och arbetar med frågor/teman som ex. vad våld gör med oss som behandlare.
• En organisation med nära chefsstöd.
• Kontinuerliga arbetsmiljöavstämningar.
• Extern och intern handledning, kontinuerligt kompetensutveckling och metodträning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av förändringsarbete/behandling med våldsutövare och/eller våldsutsatta. Du ser vinster av att arbeta tillsammans i team och har en öppenhet, förståelse och respekt för alla parters behov av stöd inom ramen för våld i nära relation.

Du har socionomexamen eller annan, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig utbildning. Meriterande om du även har någon vidareutbildning, så som:
• terapeutisk utbildning motsvarande Steg 1.
• utbildning i Icke-våldsbehandling - av ex ATV eller Utväg
Skaraborg.
• utbildning i Mäns våld mot kvinnor, Samtal med
våldsutsatta eller Att arbeta med våldsutsatta vuxna.
• Trappansamtal
• Feedback Informed Treatment
• Tryggare barn
• fördjupad kunskap om traumateori, utvecklingspsykologi
eller anknytningsteori.


Du ska kunna arbeta självständigt, ha en god
samarbetsförmåga och uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla

Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt!

Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret görs för samtliga sökanden som börjar arbeta inom vård och omsorg. Vi kontrollerar även medborgarskap och arbetstillstånd.

Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlare till Relationsvåldsteamet Järfälla

Tillsammans! Med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad, så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Och med det som grund ska vi nu utöka vårt Relationsvåldsteam! Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Inom Individ-och familjeomsorgen ryms verksamhetsområdet Stöd-och behandling med Preventionsenheten, Råd-och stödenheten och Familjestödsenheten som arbetar förebyggande, st... Visa mer
Tillsammans! Med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad, så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Och med det som grund ska vi nu utöka vårt Relationsvåldsteam!

Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Inom Individ-och familjeomsorgen ryms verksamhetsområdet Stöd-och behandling med Preventionsenheten, Råd-och stödenheten och Familjestödsenheten som arbetar förebyggande, stödjande och behandlande.

Familjestödsenheten består av familjebehandlarteam, familjepedagogsteam, nätverksteam och relationsvåldsteam. Tillsammans arbetar vi för att skapa individuella lösningar i förändringsarbetet, utifrån individernas/familjernas förutsättningar och behov. Vi arbetar med barn/ungdomar och deras familjer på uppdrag från socialtjänsten. Vi arbetar även enskilt med vuxna och har öppna mottagningar.

Relationsvåldsteamet består idag av 3,5 behandlare och en gruppledare. Alla med ett stort engagemang och en hög kompetens inom området våld i nära relation.

ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder stöd och behandling till vuxna våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld i hemmet. Vi arbetar på uppdrag från Vuxenenheten och Barn- och Ungdomsenheten samt har en öppen serviceyta där klienter kan söka stöd på eget initiativ.
Vi arbetar i nära samarbete med hela öppenvården och socialtjänstens olika enheter.
Rådgivning till andra yrkesverksamma, att utbilda inom området våld i när relation samt att informera om verksamheten ingår även i verksamhetens uppdrag.

Vi lägger stor vikt vid gott professionellt bemötande till våra klienter, samarbetspartners och varandra. För att trivas hos oss behöver du vara självständig men också vilja arbeta i team och på en enhet där vi stöttar och hjälps åt. Hos oss arbetar vi med att utveckla verksamheten och du förväntas ta en aktiv del i att driva och utveckla arbetet mot uppsatta mål inom teamet.

Sedan hösten 2022 arbetar teamet utifrån Feedback Informed Treatment. Ett arbetssätt som hjälper oss att stärka den enskildes engagemang och inflytande över sin process och som kan leda oss till att arbeta på rätt sätt med rätt klienter samt ge oss möjlighet att ständigt utvecklas som behandlare.

På vår arbetsplats lägger vi också stor vikt på god och hållbar arbetsmiljö bl.a. genom:
- En strukturerad introduktion med mentorskap.
- Ett varierat arbete som behandlare inom området våld i
nära relation.
- Sommar- och vinterarbetstid och årsarbetstid.
- En arbetsgrupp med ett öppet klimat där vi stöttar
varandra och arbetar med frågor/teman som ex. vad våld
gör med oss som behandlare.
- En organisation med nära chefsstöd.
- Kontinuerliga arbetsmiljöavstämningar.
- Extern och intern handledning, kontinuerligt
kompetensutveckling och metodträning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av förändringsarbete/behandling med våldsutövare och/eller våldsutsatta. Du ser vinster av att arbeta tillsammans i team och har en öppenhet, förståelse och respekt för alla parters behov av stöd inom ramen för våld i nära relation.

Du har socionomexamen eller annan, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig utbildning. Meriterande om du även har någon vidareutbildning, så som:
• terapeutisk utbildning motsvarande Steg 1.
• utbildning i Icke-våldsbehandling - av ex ATV eller Utväg
Skaraborg.
• utbildning i Mäns våld mot kvinnor, Samtal med
våldsutsatta eller Att arbeta med våldsutsatta vuxna.
• Trappansamtal
• Feedback Informed Treatment
• Tryggare barn
• fördjupad kunskap om traumateori, utvecklingspsykologi
eller anknytningsteori.


Du ska kunna arbeta självständigt, ha en god
samarbetsförmåga och uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla

Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt!

Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret görs för samtliga sökanden som börjar arbeta inom vård och omsorg. Vi kontrollerar även medborgarskap och arbetstillstånd.

Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog till Introduktionsprogrammet IMA

Titta gärna på vår hemsida för att se vårt arbete tillsammans med våra elever, www.jarfallagymnasium.se ARBETSUPPGIFTER Järfälla gymnasium campusområde Jakobsberg söker ny kollega till socialpedagogiskt arbete på Individuellt alternativ. Undervisningen och relationsbyggandet riktar sig till ungdomar i särskilt behov av stöd och med synnerliga svåra hinder som ibland innebär att de inte förmår komma till skolan, är eller riskerar att bli hemma-sittare. ... Visa mer
Titta gärna på vår hemsida för att se vårt arbete tillsammans med våra elever, www.jarfallagymnasium.se

ARBETSUPPGIFTER
Järfälla gymnasium campusområde Jakobsberg söker ny kollega till socialpedagogiskt arbete på Individuellt alternativ. Undervisningen och relationsbyggandet riktar sig till ungdomar i särskilt behov av stöd och med synnerliga svåra hinder som ibland innebär att de inte förmår komma till skolan, är eller riskerar att bli hemma-sittare.

Ungdomarna inom den aktuella verksamheten har olika former av hinder så som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sociala utmaningar och inlärningssvårigheter. Flera av ungdomarna har under sin grundskoletid erhållit stöd genom specialpedagogiska och psykosociala insatser inom Järfälla barn- och elevhälsa.

Tillsammans med ditt programlag utvecklar du ett inkluderande arbetssätt som synliggör och fokuserar på elevens progression i lärandet samt elevens sociala utveckling. Du följer elevgruppen över dagen, får god kännedom om varje elev på individnivå. Därför utgör mentorskap för elever del av din tjänst. Du utgör en resurs i klassrummet som ett komplement till undervisande lärare.

Du kommer planera, organisera och genomföra socialpedagogiska kartläggningar för att maximera elevens möjligheter till både personlig och studierelaterad utveckling. Du kommer att aktivt arbeta med att bygga relationer för att skapa trygghet och tillit. Du kommer att föra elevstödjande samtal, exempelvis motiverande samtal med både enskilda elever, så som elever i grupp, samt initiera och leda elev- och föräldrasamtal. Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens pedagogiska och sociala utveckling i ett tätt samarbete med andra socialpedagoger, undervisande lärare och elevhälsa.

Arbetet på Järfälla gymnasium kan även innebära att du kommer att ha en viktig roll i arbetet med Anpassad gymnasieskolas fritidsverksamhet, exempelvis genom genomförande av aktiviteter i Anpassad gymnasieskolan fritids regi. Även öppning och stängning av fritidsverksamheten kan komma att bli aktuellt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller annan liknande utbildningsbakgrund (exempelvis beteendevetare, socionom, lärare, speciallärare) och har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Du kan coacha och handleda elever i studier, studieplanering och sociala relationer. Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet för elever. Du är drivande i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet kring elevernas lärande. Du planerar och leder elevaktiviteter före och efter skoltid samt på raster utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du har god erfarenhet av dokumentation, även digitalt.

Du har lätt för att samarbeta, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, skapa relationer samt är lösningsfokuserad. Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till utveckling.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Personlig stödresurs till elev med blindhet på gymnasiesärskolan

Järfälla gymnasiesärskola ligger i Jakobsberg och erbjuder studieplatser på Nationella estetiska programmet samt på Individuella programmet. Verksamheten växer och till hösten söker vi ytterligare en medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Järfälla gymnasiesärskola söker en personlig stödresurs till en elev med blindhet samt motorisk och kognitiv funktionsnedsättning. Du kommer att utgöra stöd för eleven i samtliga situationer under elevens hela skoldag. Stödet be... Visa mer
Järfälla gymnasiesärskola ligger i Jakobsberg och erbjuder studieplatser på Nationella estetiska programmet samt på Individuella programmet. Verksamheten växer och till hösten söker vi ytterligare en medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Järfälla gymnasiesärskola söker en personlig stödresurs till en elev med blindhet samt motorisk och kognitiv funktionsnedsättning. Du kommer att utgöra stöd för eleven i samtliga situationer under elevens hela skoldag. Stödet består bland annat av att vara levande stöd vid förflyttningar samt syntolkning genom att hela tiden muntligt beskriva omgivningen och sammanhanget, i såväl undervisningssituationer som övriga situationer. Över tid kommer elevens behov av alternativa kommunikationssätt att öka tex genom taktilt teckenstöd. Arbetet innebär också att ge omsorg utifrån elevens behov vid tex måltider och toalettbesök.

Du kommer att aktivt arbeta med att bygga en trygg och tillitsfull relation till eleven och dennes familj, övriga elever i gruppen samt övrig personal i gymnasiesärskolan.

Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens pedagogiska, sociala och personliga utveckling i ett tätt samarbete med gymnasiesärskolans övriga personal.

Tillsammans med gymnasiesärskolans programlag utvecklar du ett inkluderande arbetssätt som synliggör och fokuserar på elevens progression i lärandet samt elevens sociala utveckling.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog och har kunskap och erfarenhet av ledsagning, syntolkning och användande av pedagogiska hjälpmedel för blinda elever samt erfarenhet av att arbeta med särskolans målgrupp.

Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet för elever. Du är nyfiken och prestigelös i att hitta arbetssätt som fungerar för såväl individen som för övriga gruppen. Du är engagerad och drivande i det pågående utvecklingsarbetet med elevens lärande i fokus. Du planerar och leder elevaktiviteter under hela dagen samt på raster utifrån elevens behov och förutsättningar. Du har god erfarenhet av dokumentation, även digitalt.

Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, skapa relationer samt är lösningsfokuserad. Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till utveckling.


ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Trygga Barn - familjehem för våldsutsatta barn

OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placera... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.
Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Hos oss får alla familjer kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?
Familjehem?
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?
Jourhem?
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??
Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??
Ansökan?
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:?
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet??
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta??
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet??
Har du erfarenhet av socialt arbete?
Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och begär ut din utredning så vi kan få ta del av den.
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback???
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget??
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot??
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.?
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Stödperson till elev på gymnasiesärskolan

Järfälla gymnasiesärskola ligger i Jakobsberg och erbjuder studieplatser på Nationella estetiska programmet samt på Individuella programmet. ARBETSUPPGIFTER Järfälla gymnasiesärskola söker en personlig stödresurs till en elev med kognitiv funktionsnedsättning och behov av enskilt stöd under hela skoldagen. Du kommer att utgöra stöd för eleven i samtliga situationer under elevens hela skoldag. Stödet består bland annat av att stötta eleven i och utanfö... Visa mer
Järfälla gymnasiesärskola ligger i Jakobsberg och erbjuder studieplatser på Nationella estetiska programmet samt på Individuella programmet.

ARBETSUPPGIFTER
Järfälla gymnasiesärskola söker en personlig stödresurs till en elev med kognitiv funktionsnedsättning och behov av enskilt stöd under hela skoldagen. Du kommer att utgöra stöd för eleven i samtliga situationer under elevens hela skoldag. Stödet består bland annat av att stötta eleven i och utanför klassrummet med att förstå och genomföra skoluppgifter och andra aktiviteter, tolka och handleda i sociala situationer samt motivera till fortsatt deltagande i aktiviteter. Du kommer också att stötta eleven i kommunikation med andra personer, såväl elever som personal.

Du kommer att aktivt arbeta med att bygga en trygg och tillitsfull relation till eleven och dennes familj, övriga elever i gruppen samt övrig personal i gymnasiesärskolan.

Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens pedagogiska, sociala och personliga utveckling i ett tätt samarbete med gymnasiesärskolans övriga personal.

Tillsammans med gymnasiesärskolans programlag utvecklar du ett inkluderande arbetssätt som synliggör och fokuserar på elevens progression i lärandet samt elevens sociala utveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog och har kunskap och erfarenhet av att arbeta med särskolans målgrupp.

Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet för elever. Du är nyfiken och prestigelös i att hitta arbetssätt som fungerar för såväl individen som för övriga gruppen. Du är engagerad och drivande i det pågående utvecklingsarbetet med elevens lärande i fokus. Du planerar och leder elevaktiviteter under hela dagen samt på raster utifrån elevens behov och förutsättningar. Du har god erfarenhet av dokumentation, även digitalt.

Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, skapa relationer samt är lösningsfokuserad. Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till utveckling.

Det är av stor vikt att du behärskar det svenska språket väl och meriterande om du talar och förstår arabiska.


ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog vikariat

Kvarnskolan, med ca 450 elever, ligger på gångavstånd från buss- och pendeltågsterminalen i Jakobsbergs centrum. Våra närmaste grannar är också simhall, sporthall och grönområde med fotbollsplan. En av våra socialpedagoger är föräldraledig och vi behöver en vikarie. Vikariatet sträcker sig till terminsslutet med en eventuell möjlighet till förlängning. ARBETSUPPGIFTER Stötta elever under lektionstid, på raster och i samtal. Avlasta mentorer i deras kont... Visa mer
Kvarnskolan, med ca 450 elever, ligger på gångavstånd från buss- och pendeltågsterminalen i Jakobsbergs centrum. Våra närmaste grannar är också simhall, sporthall och grönområde med fotbollsplan. En av våra socialpedagoger är föräldraledig och vi behöver en vikarie. Vikariatet sträcker sig till terminsslutet med en eventuell möjlighet till förlängning.

ARBETSUPPGIFTER
Stötta elever under lektionstid, på raster och i samtal. Avlasta mentorer i deras kontakter med vårdnadshavare. Ingå i Trygghetsgruppen och aktivt arbeta för ökad trygghet och studiero.

KVALIFIKATIONER
utbildning till socialpedagog eller annan likvärdig utbildning.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingspedagog till Patias stödboende i Barkarbystaden

Patia växer. Vi söker därför en ny kollega till vårt stödboende i Barkarbystaden. Om tjänsten: På Stödboende Barkarbystaden tar vi emot ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa, beroendeproblematik, samsjuklighet, och/eller annat socialt nedbrytande beteende som innebär svårigheter för den unge att hantera sin vardag. Som behandlingspedagog är du verksam som kontaktperson för ett visst antal ungdomar, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av kl... Visa mer
Patia växer. Vi söker därför en ny kollega till vårt stödboende i Barkarbystaden.

Om tjänsten:

På Stödboende Barkarbystaden tar vi emot ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa, beroendeproblematik, samsjuklighet, och/eller annat socialt nedbrytande beteende som innebär svårigheter för den unge att hantera sin vardag.

Som behandlingspedagog är du verksam som kontaktperson för ett visst antal ungdomar, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av klientnära arbete. Dessa varierar utifrån ungdomens behov och individuella förutsättningar, men utgörs av exempelvis stödsamtal, att stödja i utförandet av ADL-uppgifter, i vård- och myndighetskontakter, att medfölja till vårdbesök eller andra för ungdomen viktiga möten samt att stödja i att navigera inför vuxenlivet. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och eftersträvar en hög nivå av service gentemot såväl placerande handläggare som våra ungdomar.

Arbetet på Stödboende Barkarbystaden bedrivs enligt Socialtjänstlagen och innefattar en rad administrativa arbetsuppgifter, däribland daglig journalföring, upprättande och revidering av genomförandeplaner och riskanalyser samt månadsrapportering.

Tjänsten är på 85% och innefattar arbete varannan helg. Vi har dygnspass med sovande jour.

De egenskaper vi söker hos vår nästa kollega:

Vi söker dig som är driftig, positiv och engagerad med en för målgruppen relevant eftergymnasial tvåårig utbildning motsvarande minst 400 YH-poäng så som behandlingspedagog, socialpedagog eller socionom. Du har vidare minst 1-2 års tidigare erfarenhet av socialt arbete med ungdomar och besitter kännedom om socialtjänstlagen.

Egenskaper som utmärker dig är att du är engagerad och flexibel med ett genuint människointresse där du förstår vikten av att sätta den enskildes behov i främsta rummet. Du besitter en god samarbetsförmåga gentemot såväl kollegor som externa parter och månar om en god och tydlig kommunikation. Som anställd på Stödboende Barkarbystaden är du viktig del av ett team men då är tjänsten innefattar ensamarbete är det av vikt att du är en lugn och stabil person som har förmåga att fatta självständiga beslut.

B-körkort är ett krav.

Inför anställning efterfrågas ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister. Tjänsten är tillsvidare med sex månaders provanställning.

Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Samtliga ansökningar hanteras via denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Timvikarier till Patias stödboenden i Stockholms nordvästra orter

Patia växer. Vi söker därför fler duktiga timvikarier till våra tre stödboendeverksamheter belägna i nordvästort. Om arbetsplatsen Patia har tre stödboendeverksamheter belägna i Stockholms nordvästra orter, två i Järfälla och en i Bromma. Vi tar emot personer med tidigare beroendeproblematik, psykisk ohälsa, samsjuklighet, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende där behov av ett individuellt utformat stöd föreligger. Om tjänsten Som vidbe... Visa mer
Patia växer. Vi söker därför fler duktiga timvikarier till våra tre stödboendeverksamheter belägna i nordvästort.

Om arbetsplatsen

Patia har tre stödboendeverksamheter belägna i Stockholms nordvästra orter, två i Järfälla och en i Bromma. Vi tar emot personer med tidigare beroendeproblematik, psykisk ohälsa, samsjuklighet, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende där behov av ett individuellt utformat stöd föreligger.

Om tjänsten

Som vidbehovsanställd medarbetare på våra verksamheter deltar du i dagliga arbetet på enheten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av klientnära arbete. Dessa varierar utifrån individens behov, men utgörs av exempelvis stödsamtal, att stödja i utförandet av ADL-uppgifter, i vård- och myndighetskontakter samt att medfölja till vårdbesök eller andra för klienten viktiga möten. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och eftersträvar en hög nivå av service gentemot såväl placerande handläggare som våra klienter. Arbetet på våra verksamheter bedrivs enligt Socialtjänstlagen och innefattar en rad administrativa arbetsuppgifter, så som daglig journalföring.

Vi söker just nu kollegor som kan arbeta på alla tre enheter. Du arbetar pass som infaller vardagar, helger och kvällar där majoriteten inkluderar sovande jour.

Din profil

Vi söker dig som är driftig, positiv och engagerad med en relevant utbildning för målgruppen, eller är under en pågående sådan. Du är exempelvis behandlingspedagog, socialpedagog, socionom eller har annan likvärdig utbildning. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av socialt arbete sedan tidigare och att du besitter god dokumentationsvana. Meriterande är att du besitter relevant metodkunskap, så som ÅP, MI och/eller Kriminalitet som livsstil.

Som person har du ett genuint människointresse. Du gillar att motivera och inspirera och att arbeta med dig själv som redskap för att uppnå förändring.

Som anställd på Patia är du viktig del av ett team men då är tjänsten också innefattar ensamarbete är det av vikt att du är en lugn och stabil person som kan fatta självständiga beslut.

B-körkort är ett krav.

Innan anställning kommer vi att be om ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister. Detta behöver vara utan anmärkning.

Samtliga ansökningar hanteras via annonsen. Vi ser fram emot att höra från dig! Visa mindre

Behandlingspedagog till Patias stödboende i Järfälla

En av våra kollegor har avslutat sin tjänst hos oss. Vi söker därför en tillsvidareanställd behandlingspedagog till Patia Stödboende Järfälla. Om tjänsten: På Stödboende Järfälla tar vi emot vuxna personer med psykisk ohälsa, tidigare beroendeproblematik, samsjuklighet, kriminalitet och/eller annat socialt nedbrytande beteende som innebär svårigheter för den enskilde att hantera sin vardag. Som behandlingspedagog är du verksam som kontaktperson för ett ... Visa mer
En av våra kollegor har avslutat sin tjänst hos oss. Vi söker därför en tillsvidareanställd behandlingspedagog till Patia Stödboende Järfälla.

Om tjänsten:

På Stödboende Järfälla tar vi emot vuxna personer med psykisk ohälsa, tidigare beroendeproblematik, samsjuklighet, kriminalitet och/eller annat socialt nedbrytande beteende som innebär svårigheter för den enskilde att hantera sin vardag.

Som behandlingspedagog är du verksam som kontaktperson för ett visst antal klienter, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av klientnära arbete. Dessa varierar utifrån individens behov, men utgörs av exempelvis stödsamtal, att stödja i utförandet av ADL-uppgifter, i vård- och myndighetskontakter samt att medfölja till vårdbesök eller andra för klienten viktiga möten. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och eftersträvar en hög nivå av service gentemot såväl placerande handläggare som våra klienter.

Arbetet på Stödboende Järfälla bedrivs enligt Socialtjänstlagen och innefattar en rad administrativa arbetsuppgifter, däribland daglig journalföring, upprättande och revidering av genomförandeplaner och riskanalyser samt månadsrapportering.

Tjänsten innefattar arbete under vardag, kväll och helg och är på 95%.

De egenskaper vi söker hos vår nästa kollega:

Vi söker dig som är driftig, positiv och engagerad med en för målgruppen relevant eftergymnasial tvåårig utbildning (motsvarande minst 400 YH-poäng) så som behandlingspedagog, socialpedagog eller socionom. Du har vidare minst 1-2 års arbetslivserfarenhet av socialt arbete och god kännedom om socialtjänstlagen. Meriterande är att du besitter relevant metodkunskap, så som ÅP, MI och/eller Kriminalitet som livsstil.

Egenskaper som utmärker dig är att du är engagerad och flexibel med ett genuint människointresse där du förstår vikten av att sätta den enskildes behov i främsta rummet. Du besitter en god samarbetsförmåga gentemot såväl kollegor som externa parter och månar om en god och tydlig kommunikation. Som anställd på Stödboende Järfälla är du viktig del av ett team men då är tjänsten innefattar ensamarbete är det av vikt att du är en lugn och stabil person som har förmåga att fatta självständiga beslut.

B-körkort är ett krav.

Inför anställning efterfrågas ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Socialpedagog till AST-gruppen på Källtorpskolan

Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb ARBETSUPPGIFTER På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förvä... Visa mer
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

ARBETSUPPGIFTER
På Källtorpskolan arbetar du med drivande, ansvarstagande, samarbetande kollegor och det finns ett engagerat ledarskap på alla nivåer, som är präglat av höga förväntningar och stor tilltro. Källtorpskolan är organiserad utifrån grundskolans hela uppdrag enligt läroplanens kapitel ett, två och tre och arbetar systematiskt med kunskaps-, värdegrunds- och det sociala uppdraget enligt LGR 11.

Du kommer att ingå i ett arbetslag som nu består av tre lärare, en specialpedagog och en resurspedagog. Arbetet med eleverna kommer att ske både i litet och större sammanhang och ställer krav på både självständigt arbete samt arbete i grupp. Arbetet bygger på stor flexibilitet i ett team och vilja att utvecklas.

Vi har en kommunövergripande AST grupp med elever i år 7-9. I nuläget har vi 18 elever med olika behov och diagnoser. Vi använder oss av ett lågaffektivt arbetssätt. Målet är att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar såväl socialt och värdegrund som kunskapsmässigt för framtiden. Vi tycker att inkludering i större sammanhang är viktigt och därför har vissa av våra elever några ämnen i storklass där vi ser att det finns möjlighet. Detta ger eleverna större valmöjlighet inför gymnasievalet. Vi arbetar tätt ihop i personalgruppen, med eleverna och vårdnadshavarna. Vi tillbringar mycket tid med eleverna på raster såväl som på lektionerna för att bl.a. träna det sociala samspelet. Förutom kunskaper arbetar vi med att träna eleverna i sociala sammanhang och värdegrund

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog/resurspedagog och är van vid att arbeta med elever med AST och NPF-problematik och hur man framgångsrikt arbetar med dessa elever. Meriterande är att du har arbetat med åtgärdsprogram och uppföljningar av dessa.

Du är engagerad och flexibel och har lätt att anpassa dig till olika situationer. Du kan ta initiativ och är idérik. Du kan arbeta självständig men är samtidigt samarbetsinriktad, såväl mot barn, som föräldrar och kollegor. Det är viktigt att du är lyhörd och har hög social kompetens. Du tar ansvar för din del samtidigt som du ser helheten.

Du behärskar det svenska språket i båda tal och skrift, och det är meriterande om du har kunskaper i andra språk då vi är en mångkulturell skola.

Du har förmåga att kommunicera på ett tydligt och positivt sätt samt kunna skapa förtroende och goda relationer, såväl internt som externt. Du har ledarskapsförmågan med pedagogisk insikt och har förmåga att kunna motivera eleverna.

Vi hoppas att du vill berika oss med just dina kunskaper, tankar och idéer!

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Bosamordnare till Vuxenstödsenheten

Tillsammans, med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Tänker du också i de banorna? Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för områdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg (IFO). Inom IFO är vi många engagerade och kompetenta medarbetare som finns till för våra invånare och som vill erbjuda en socialtjänst med god kvalitet. En stor utmaning för socialtjänsten är att ... Visa mer
Tillsammans, med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Tänker du också i de banorna?

Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för områdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg (IFO). Inom IFO är vi många engagerade och kompetenta medarbetare som finns till för våra invånare och som vill erbjuda en socialtjänst med god kvalitet.

En stor utmaning för socialtjänsten är att stödja personer som har behov av insatser från socialtjänsten och som befinner sig i hemlöshet, till en mer långsiktig och hållbar boendesituation. Som bosamordnare hos oss får du en chans att vara en del i det arbetet.

Bosamordningen är organiserad under verksamhetsområde: Stöd och behandling, som är Järfällas stora öppenvård. En öppenvård där vi skrattar mycket, trivs ihop och verksamhetsutvecklar tillsammans.

En av enheterna inom Stöd och behandling är Vuxenstödsenheten. Här arbetar i dagsläget 27 engagerade och kunniga medarbetare med förebyggande, riktat och uppsökande socialt arbete mot målgruppen vuxna. Vuxenstödsenheten innehåller flera olika team och arbetet leds av en enhetschef och två gruppledare.

Vi söker nu en bosamordnare som vill arbeta klientcentrerat och vräkningsförebyggande, men även med förvaltning av våra sociala kontrakt. Är du den lagspelare vi söker?

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som bosamordnare arbetar du med socialtjänstens olika boendeformer. Vi har sociala kontrakt, träningslägenheter för vuxna och ungdomar samt olika typer av jourboenden. I arbetet ingår förvaltning av lägenheterna såsom besiktningar, felanmälningar etc. Det ingår även att vara hyresvärd för de som bor i kommunens olika boendelösningar och förekommande arbetsuppgifter där är bl.a. kontraktsskrivningar, nyckelhantering och besiktning av lägenheter. Du kommer att ha nära klientkontakt, kontakt med olika myndigheter och samverka både internt och externt. Dina arbetsuppgifter innefattar att ta fram rutiner, arbetsdokument och sköta tillhörande administration. Du arbetar mycket i nära samarbete med klienter/hyresgäster, hyresvärdar, socialsekreterare samt andra professioner. I ditt närmsta team har du två andra bosamordnare och en gruppledare.

Du kommer till stor del att arbeta vräkningsförebyggande med direkta insatser i hyresgästernas hem. Du arbetar med hyressamtal, stöttar i att göra budget, planera ekonomin eller ger stöd till att söka sig vidare till budget- och skuldrådgivning eller till mer varaktiga insatser som god man. Du arbetar även med att reda ut uppkomna störningar och att i nära samarbete med hyresgästen arbeta för att förebygga att nya störningar uppstår.

Som bosamordnare arbetar du med samtliga målgrupper som socialtjänsten har ansvar för. Du kan därför komma att arbeta med barnfamiljer, missbruksproblematik, relationsvåld, psykisk och fysisk ohälsa eller personer med annan social utsatthet.

Målet är att skapa långsiktiga boendelösningar där hyresgästen får stöd för att kunna bo kvar i sina boenden över tid och i förekommande fall överta sina kontrakt. Du arbetar klientcentrerat med individens behov och kvarboende i fokus.

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du är socionom eller har utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du kan även ha din utbildning och erfarenhet från hyresvärdssidan, men då med ett stort socialt engagemang. Erfarenhet av att arbeta med personer i hemlöshet, med missbruksproblem, psykisk ohälsa och/eller i utsatta livssituationer är högt värderat. Likaså värderas erfarenhet av hyresfrågor inom privat eller kommunal sektor högt.

Erfarenhet av att arbeta vräkningsförebyggande, med boendelösningar eller med personer som har olika typer av funktionsnedsättningar är meriterande. Goda kunskaper i bostadsfrågor i allmänhet och i hyreslagstiftning i synnerhet är meriterande. Körkort är ett krav.

I vårt bosamordnarteam är samarbete och laganda viktigt likaväl som självständighet och att kunna driva egna processer. Vi har alla i teamet olika ansvarsområden samtidigt som vi gillar att samarbeta och utveckla tillsammans. Vi lägger därför stor vikt vid att du är likasinnad. Du gillar att arbeta både självständigt och i grupp. Du är lyhörd och prestigelös samt har god självkännedom. Du har lätt att anpassa dig till nya situationer och är van att möta människor som har olika livserfarenheter.

Som person är du duktig på att uttrycka dig i tal och skrift och är tydlig i din kommunikation. Eftersom arbetsuppgifterna är föränderliga bör du gilla utmaningar och stimuleras av flexibla arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en person som kan komplettera gruppen på ett bra sätt.

Varmt välkommen in med en ansökan!

Intervjuer sker löpande under processens gång. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via länken nedan.

Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Vi tar emot alla ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit, ej via mail.

Välkommen in med din ansökan! Visa mindre

IFO Vuxenstöd Koordinator

Tillsammans, med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Tänker du också i de banorna? Järfälla växer och därför måste vi också göra det. Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas och utökar därför vår vuxengrupp som arbetar med missbruksbehandling och stöd till vuxna med missbruk. Vuxengruppen är organiserad under verksamhetsområde: Stöd och behandling, som är Järfällas stora öppenvård. ... Visa mer
Tillsammans, med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Tänker du också i de banorna?

Järfälla växer och därför måste vi också göra det. Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas och utökar därför vår vuxengrupp som arbetar med missbruksbehandling och stöd till vuxna med missbruk.

Vuxengruppen är organiserad under verksamhetsområde: Stöd och behandling, som är Järfällas stora öppenvård. En öppenvård där vi skrattar mycket, trivs ihop och verksamhetsutvecklar tillsammans.

En av enheterna inom Stöd och behandling är Vuxenstödsenheten. Här arbetar i dagsläget 27 engagerade och kunniga medarbetare med förebyggande, riktat och uppsökande socialt arbete mot målgruppen vuxna. Vuxenstödsenheten innehåller flera olika team och arbetet leds av en enhetschef och två gruppledare.

Har du erfarenhet av att möta vuxna med riskbruk, missbruk och beroende? Vill du vara en del av spännande utvecklingsarbete och ingå i ett stimulerande och positivt öppenvårdsteam? Vi utökar nu gruppen och söker därför två nya medarbetare till vårt roliga gäng!

ARBETSUPPGIFTER
Vuxengruppen är en del av vuxenstödsenheten och består idag av tre team, vuxenbehandlarteamet, avhopparteamet och koordinatorsteamet. Inom Vuxengruppen arbetar vi med att på olika sätt stötta och motivera vuxna personer med beroendeproblematik eller livsstilskriminalitet mot en ökad livskvalitet och ett mer självständigt liv. Här arbetar vi nära varandra, samarbetar och stöttar upp för varandra när det behövs.

Som koordinator/case manager inom koordinatorsteamet arbetar du med målgruppen vuxna som har ett beroende eller en missbruksproblematik, ofta i kombination med psykisk ohälsa. I din roll arbetar du med personer som antingen bor i vårt eget stödboende, i våra träningslägenheter eller i eget boende. Du kommer även arbeta med att planera för utslussning och kartlägga situationen runt personer som för närvarande vistas på t.ex. stödboende eller HVB-hem. Detta för att möjliggöra att individen har ett samordnat och ändamålsenligt stöd vid avslutad placering.

Ditt arbete är klientcentrerat med individens behov i fokus. Dina arbetsuppgifter består mycket av att samordna/koordinera insatser och ge ett individuellt anpassat stöd mot ökad självständighet och livskvalitet. En stor del av arbetet går ut på att samverka med andra både internt och externt. Utöver detta är förekommande arbetsuppgifter att:
- ansvara för genomförandeplaner och dokumentation i enskilda ärenden
- vara en del i utvecklingsarbetet för målgruppen
- arbeta vräkningsförebyggande
- vid behov hålla i gruppverksamheter
- arbeta med individuella samtal
- vara ett stöd i nykterheten både genom samtal och drog- och nykterhetskontroller
- uppsökande arbete, både riktat och öppet

I arbetet använder vi Feedback Informed Treatment. Ett arbetssätt som hjälper oss att stärka den enskildes engagemang och inflytande över sin process och som kan leda oss till att arbeta på rätt sätt med rätt klienter samt ge oss möjlighet att ständigt utvecklas som behandlare.

Vi har extern handledning, kontinuerlig kompetensutveckling, metodträning, nära ledningsstöd och lägger stor vikt på god och hållbar arbetsmiljö. Viss kvällstidstjänstgöring kommer att ingå.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Erfarenhet av att arbeta med personer med missbruk/beroende och/eller i utsatta livssituationer är högt värderat. Körkort och körvana krävs då arbetet är föränderligt och ibland innebär många förflyttningar under arbetsdagen.

Som person är du duktig på att uttrycka dig i tal och skrift och är tydlig i din kommunikation. Du behöver vara pedagogisk och ha lätt att anpassa dig till nya situationer samt har vana av att möta människor som alla har olika livserfarenheter. Du behöver vara flexibel i ditt förhållningssätt. Vidare har du god självkännedom, är lyhörd och prestigelös. Du tycker om att arbeta självständigt och driva egna processer samtidigt som vi sätter stor vikt vid att du är en lagspelare. Vi tycker om att arbeta tillsammans och att samverka med andra.

Eftersom arbetsuppgifterna är föränderliga bör du gilla utmaningar och stimuleras av flexibla arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en person som kan komplettera gruppen på ett bra sätt.

Erfarenhet av att arbeta vräkningsförebyggande, med olika boendelösningar eller med personer som har olika typer av funktionsvariationer är meriterande. Meriterande är även MI-utbildning och erfarenhet av att arbeta med ORS/SRS.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en person som kan komplettera gruppen på ett bra sätt.

Intervjuer sker löpande under annonstiden.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Vikarierande arbetsstödjare

Vikarierande Arbetsstödjare sökes till arbetslivsförberedande verksamhet; Conexi AB; Barkarby Brinner du för att få andra att växa och utvecklas? I så fall kan du vara den nya arbetsstödjare vi söker till vår verksamhet i Barkarby, Stockholm. Conexi bedriver arbetslivsförberedande verksamhet för vuxna personer inom autismspektrat, bl. a i samarbete med IKEA. Fokus ligger på individens utveckling och möjlighet till självständighet. Vår utgångspunkt är ett ... Visa mer
Vikarierande Arbetsstödjare sökes till arbetslivsförberedande verksamhet; Conexi AB; Barkarby
Brinner du för att få andra att växa och utvecklas? I så fall kan du vara den nya arbetsstödjare vi söker till vår verksamhet i Barkarby, Stockholm.
Conexi bedriver arbetslivsförberedande verksamhet för vuxna personer inom autismspektrat, bl. a i samarbete med IKEA. Fokus ligger på individens utveckling och möjlighet till självständighet. Vår utgångspunkt är ett autismperspektiv där vi möter den enskilde med engagemang, respekt och kompetens. Verksamheten präglas av en anda av samarbete och samverkan där vi fungerar som ett team där alla bidrar till utveckling. Mer information om hur vi arbetar finns på vår hemsida: www.conexi.se.
Vi söker nu en vikarierande arbetsstödjare till vår arbetslivsförberedande verksamhet på Conexi i Barkarby.
Tillsammans med dina kollegor planerar ni verksamheten och stöttar arbetstagarna under deras arbetsdag. Målsättningen att ge dem verktyg och strategier de behöver för ett utvecklande och självständigt arbetsliv.
Verksamheten genomförs på IKEA Barkarby där arbetstagarna får möjlighet att prova olika arbetsområden och arbetsuppgifter. Du som arbetsstödjare kommer att arbeta tillsammans med arbetstagarna och IKEA:s personal. Stort fokus ligger på individens utveckling och möjlighet till självständighet. Allt arbete är individuellt upplagt. Vi arbetar aktivt tillsammans med utvärdering, måluppföljning och en tydlig målbild framåt.
Dina arbetsuppgifter blir bl. a. kartläggning av arbetstagarnas resurser och behov i syfte att hitta lämpliga arbetsuppgifter. Tjänsten innefattar likaså att kartlägga arbetsuppgifter för arbetstagarna på IKEA. Syftet är att skapa strategier och verktyg i arbete för ett utvecklande och hållbart arbetsliv. Du kommer även att söka nya företagsplatser ute i näringslivet och stödja arbetstagarna i övergång, introduktion, etablering samt fortsatt långsiktig uppföljning ute på företag. Arbetet verkställs med utgångspunkt från individens önskemål och behov, vilket kräver en förmåga till ständig förändring och anpassning.
Kvalifikationer för tjänsten:
Erfarenhet kring autismspektrumtillstånd.
Utbildning som arbetsterapeut, pedagog eller inom socialt arbete, alternativt har yrkesmässig erfarenhet inom området.
Det är meriterade om du har erfarenhet av att verkställa insatser med målgruppen inom neuropsykiatriska diagnoser.
Du är meriterande om du har god vana av dokumentation i digitala system och vana att arbeta i Officepaketet.
Du har förmåga att planera och genomföra ditt arbete självständigt men i samverkan med arbetstagare, kollegor, IKEA, näringsliv och myndigheter. Du stimuleras av att verka i processer, arbeta mot uppsatta mål och bidra till människors utveckling. Som person är du initiativtagande, självständig, lösningsfokuserad och ansvarsfull.
Lön
Enligt överenskommelse
Arbetstid/Varaktighet
Vikariat 8 månader med tillträde 2023-01-01 tom 2023-08-31.
Tjänstgöringsgrad 87,5 %, dagtid. Måndag-Fredag.
Kontaktpersoner
Anna Karlmar, Verksamhetschef, 0708-49 44 65, [email protected]
Ansökan
Vi ser fram emot att få din ansökan via epost: [email protected] så snart som möjligt då urval sker löpande, dock senast 22-11-11.
Vi hanterar alla rekryteringar internt och undanber oss därför annonserings- och rekryteringshjälp.
Genom att du mailar en ansökan till Conexi samtycker du till att Conexi får samla in, använda och inom Conexi överföra dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter och raderas när rekryteringsprocessen är klar.
Arbetsgivare
Conexi AB
Box 22224
10422
STOCKHOLM
Mer information på www.conexi.se


Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Bosamordnare till Vuxenstödsenheten

Tillsammans, med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Tänker du också i de banorna? Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för områdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg (IFO). Inom IFO är vi många engagerade och kompetenta medarbetare som finns till för våra invånare och som vill erbjuda en socialtjänst med god kvalitet. En stor utmaning för socialtjänsten är att ... Visa mer
Tillsammans, med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Tänker du också i de banorna?

Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för områdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg (IFO). Inom IFO är vi många engagerade och kompetenta medarbetare som finns till för våra invånare och som vill erbjuda en socialtjänst med god kvalitet.

En stor utmaning för socialtjänsten är att stödja personer som har behov av insatser från socialtjänsten och som befinner sig i hemlöshet till en mer långsiktig och hållbar boendesituation. Som bosamordnare hos oss får du en chans att vara en del i det arbetet.

Bosamordningen är organiserad under verksamhetsområde: Stöd och behandling, som är Järfällas stora öppenvård. En öppenvård där vi skrattar mycket, trivs ihop och verksamhetsutvecklar tillsammans.

En av enheterna inom Stöd och behandling är Vuxenstödsenheten. Här arbetar i dagsläget 27 engagerade och kunniga medarbetare med förebyggande, riktat och uppsökande socialt arbete mot målgruppen vuxna. Vuxenstödsenheten innehåller flera olika team och arbetet leds av en enhetschef och två gruppledare.

Vi söker nu en bosamordnare som vill arbeta klientcentrerat och vräkningsförebyggande men även med förvaltning av våra sociala kontrakt. Du ska trivas att arbeta både självständigt och i team. Är du den vi söker?

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som bosamordnare arbetar du med socialtjänstens olika boendeformer. Vi har sociala kontrakt, träningslägenheter för vuxna och ungdomar samt olika typer av jourboenden. I arbetet ingår förvaltning av lägenheterna såsom besiktningar, felanmälningar etc. Det ingår även att vara hyresvärd för de som bor i kommunens olika boendelösningar och förekommande arbetsuppgifter där är bl.a. kontraktsskrivningar, nyckelhantering och besiktning av lägenheter. Du kommer även att ha nära klientkontakt, ha kontakt med olika myndigheter, och samverka både internt och externt. Dina arbetsuppgifter innefattar även att ta fram rutiner, arbetsdokument och sköta tillhörande administration. Du arbetar mycket i nära samarbete med klienter/hyresgäster, hyresvärdar, socialsekreterare samt andra professioner. I ditt närmsta team har du två andra bosamordnare och en gruppledare.

Du kommer även till stor del att arbeta vräkningsförebyggande med direkta insatser i hyresgästernas hem. Du arbetar med hyressamtal, stöttar i att göra budget, planera ekonomin eller ger stöd till att söka sig vidare till budget- och skuldrådgivning eller till mer varaktiga insatser som god man. Du arbetar även med att reda ut uppkomna störningar och att i nära samarbete med hyresgästen arbeta för att förebygga att nya störningar uppstår.

Som bosamordnare arbetar du med samtliga målgrupper som socialtjänsten har ansvar för. Du kan därför komma att arbeta med barnfamiljer, missbruksproblematik, relationsvåld, psykisk och fysisk ohälsa eller personer med annan social utsatthet.

Förekommande arbetsuppgifter är:
- Erbjuda ett individuellt anpassat stöd utifrån individens behov
- Samverka med socialsekreterare
- Samverka med hyresvärdar, fastighetsägare etc.
- Ansvara för dokumentation i enskilda ärenden
- Vara en del i utvecklingsarbetet gällande boendeformer för kommunen
- Arbeta vräkningsförebyggande
- Vid behov hålla i gruppverksamheter
- Arbeta administrativt med bostäder

Målet är att skapa långsiktiga boendelösningar där hyresgästen får stöd för att kunna bo kvar i sina boenden över tid. Du arbetar klientcentrerat med individens behov och kvarboende i fokus.

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du är socionom eller har liknande utbildning alternativt är behandlingsassistent med påbyggnadsutbildning. Du kan också vara exempelvis uthyrare, fastighetsvärd eller ha annan erfarenhet från hyresvärdssidan med ett stort socialt engagemang. Erfarenhet av att arbeta med personer i hemlöshet, med missbruksproblem, psykisk ohälsa och/eller i utsatta livssituationer är högt värderat. Likaså värderas erfarenhet av hyresfrågor inom privat eller kommunal sektor högt.

Erfarenhet av att arbeta vräkningsförebyggande, med boendelösningar eller med personer som har olika typer av funktionsnedsättningar är meriterande. Goda kunskaper i bostadsfrågor i allmänhet och i hyreslagstiftning i synnerhet värderas högt. Körkort är ett krav.

Som person är du duktig på att uttrycka dig i tal och skrift och är tydlig i din kommunikation. Du behöver vara pedagogisk och ha lätt att anpassa dig till nya situationer samt har vana av att möta människor som alla har olika livserfarenheter. Vidare har du god självkännedom, är lyhörd och prestigelös. Du tycker om att arbeta självständigt och driva egna processer samtidigt som vi lägger stor vikt vid att du är en lagspelare. Du tycker om att arbeta tillsammans och att samverka med andra.

Eftersom arbetsuppgifterna är föränderliga bör du gilla utmaningar och stimuleras av flexibla arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en person som kan komplettera gruppen på ett bra sätt.

Varmt välkommen in med en ansökan!

Intervjuer sker löpande under processens gång.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Mentor till Drottning Blankas Gymnasieskola, 80% vikariat

Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som pe... Visa mer
Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som personal och elever involveras. Du kan läsa mer om oss på www.dbgy.se.

Hos oss på Drottning Blanka Jakobsberg är personen och människan det viktigaste och vårt mål är att eleverna skall klara sina studier. Här ska eleverna få kompetens för en föränderlig omvärld; efter gymnasiet ska dom kunna välja mellan att jobba, studera vidare eller kanske driva eget företag. Vi tror att det finns många vägar att nå målen och att eleverna med vår hjälp ska hitta den som är bäst för eleven.

Som mentor på Drottning Blanka i Jakobsberg har du en central roll med att främja, förebygga och åtgärda med eleven. Mentorsuppdraget förutsätter ett ärligt engagemang och intresse i våra elevers utveckling och är ett av Drottning Blanka sätt för att få våra elever att känna sig sedda och se till att de får det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential.

Som mentor ansvarar du för att:

• Skapa en god relation till eleven/gruppen.
• Genomföra korta veckovisa avstämningar på mentorstid.
• Följa elevens utveckling via skolans verktyg

• Träna och coacha eleven i att kunna genomföra sina utvecklande samtal på egen hand med undervisande lärare.
• Inom ramen för mentorstiden arbeta med skolans värdegrund, studieteknik för att öka elevernas delaktighet.
• Ha en samlad bild av elevens skolsituation, bland annat genom att ha koll på elevens individuella studieplan. Följa upp, i samarbete med elevhälsan, att eleven har vad som krävs för att få en gymnasieexamen eller anställningsbarhet beroende på individuell studieplan.
• Ha koll på elevens frånvaro och hantera eventuell sådan enligt rutinbeskrivning.
• Ha en dialog med elevens vårdnadshavare om elevens studiesituation, om såväl svårigheter som framgångar.
• Ge relevant information till elevens lärare i syfte att eleven ska få rätt förutsättningar i sina studier, via veckobrev.
• Anmäla elever med behov av någon form av åtgärd till rektor (alt. Elevhälsan). Exempel på elever med behov av åtgärder är elev som har hög/ogiltig frånvaro, svårigheter i kurser eller har en social eller/och hälsoproblematik.

• Ha ett nära samarbete med Elevhälsan i utarbetande av åtgärdsprogram eller andra stödåtgärder, detta sker i samband med kartläggningar.
• Delta i skolsociala utredningar, och vara uppdaterad på elevens aktuella skolsituation. Delta i EU möten tillsammans med EHT i syfte att öka tillgängligheten, närvaro och måluppfyllelse i utbildningen för eleven. I förekommande fall studieplanera tillsammans med elev och lärare. Samt tydlig kommunikation till lärare som anmält ett ärende till mentor.
• I förekommande fall genomföra enkätundersökningar och uppföljningar
• Tillgänglig för lärarvikariat max 6 tim i genomsnitt / vecka för en heltid, om förutsättningar i dagsschemat finns.
• Delta i relevanta möten, öppet hus, pluggkvällar och i skolans systematiska kvalitetsarbete, samt utvärdering av uppdraget som mentor
• Arbeta på lovskolan
• Arbeta med coachande studiestöd i skolans pluggstuga
• Stötta personal för att upprätta studiero i skolans lokaler.

Din bakgrund

Vi söker framförallt dig med en pedagogisk bakgrund som lärare, fritidspedagog, socialpedagog eller motsvarande.

Du ska vara välstrukturerad, stresstålig och kommunicera väl i tal och skrift. Du tycker om att jobba med människor och har lätt för att skapa relationer med såväl ungdomar som deras vårdnadshavare. Du behöver ha digital vana då mycket kommunikation sker digitalt. Du kommer vara del av ett arbetslag där god samarbetsförmåga och att du är öppen i din kommunikation blir viktiga kompetenser vi eftersöker.

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att arbeta som mentor på gymnasiet

Utöver dina ordinarie 25 semesterdagar erbjuder vi 20 arbetsfria dagar som förläggs i samband med loven

Praktisk information:

Tillträdesdag: Omgående

Placeringsort: Järfälla

Anställningsform: Vikariat 80%, omgående - 2023-06-15

Arbetstider:

Mån - 08:15-15:00
Tis - 09:00-16:00
Ons - 09:00-16:30
Tors - 09:00-16:30
Fre - 10:00-14:45

Vi kallar till intervjuer löpande. Om vi hittar rätt kandidat kan annonsen tas bort före sista
ansökningsdag. Visa mindre

Socialpedagog till Järfälla gymnasium

Järfälla gymnasium Jakobsberg erbjuder studieplatser till ca 500 elever på yrkesförberedande program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. På Järfälla gymnasium Barkarby erbjuds studieplatser på högskoleförberedande program. ARBETSUPPGIFTER Järfälla gymnasium Jakobsberg behöver stärka verksamheten med en socialpedagog. Främst kommer arbetsuppgifterna bestå i att stötta en enskild elev genom att både i och utanför undervisningen utgöra den länk som... Visa mer
Järfälla gymnasium Jakobsberg erbjuder studieplatser till ca 500 elever på yrkesförberedande program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. På Järfälla gymnasium Barkarby erbjuds studieplatser på högskoleförberedande program.

ARBETSUPPGIFTER
Järfälla gymnasium Jakobsberg behöver stärka verksamheten med en socialpedagog. Främst kommer arbetsuppgifterna bestå i att stötta en enskild elev genom att både i och utanför undervisningen utgöra den länk som stöttar elevens pedagogiska och sociala utveckling i ett tätt samarbete med andra socialpedagoger, undervisande lärare och elevhälsa. Du kommer att aktivt arbeta med att bygga relationer för att skapa trygghet och tillit. Du kommer att föra stödjande samtal, exempelvis motiverande samtal med både den enskilde elever, samt med elever i grupp, samt vid behov initiera och leda föräldrasamtal.

Därutöver kommer du som socialpedagog att vara ute i verksamheten och verka i allmänna ytor, medverka i mottagandet av nya elever under läsåret, vara behjälplig vid lärarfrånvaro, följa upp skolfrånvaro samt planera, organisera och genomföra socialpedagogiska kartläggningar för att maximera elevers möjligheter till både personlig och studierelaterad utveckling.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller annan liknande utbildningsbakgrund och har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Du kan coacha och handleda elever i studier, studieplanering och sociala relationer. Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet för elever. Du är drivande i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet kring elevernas lärande. Du planerar och leder elevaktiviteter före och efter skoltid samt på raster utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du har god erfarenhet av dokumentation, även digitalt. Tidigare erfarenheter av kontakt och kommunikation med andra myndigheter såsom t ex migrationsverket och socialtjänsten är meriterande.

Du har lätt för att samarbeta, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, skapa relationer samt är lösningsfokuserad. Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till utveckling.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Mentor till Drottning Blankas Gymnasieskola, 80% vikariat

Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som pe... Visa mer
Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som personal och elever involveras. Du kan läsa mer om oss på www.dbgy.se.

Hos oss på Drottning Blanka Jakobsberg är personen och människan det viktigaste och vårt mål är att eleverna skall klara sina studier. Här ska eleverna få kompetens för en föränderlig omvärld; efter gymnasiet ska dom kunna välja mellan att jobba, studera vidare eller kanske driva eget företag. Vi tror att det finns många vägar att nå målen och att eleverna med vår hjälp ska hitta den som är bäst för eleven.

Som mentor på Drottning Blanka i Jakobsberg har du en central roll med att främja, förebygga och åtgärda med eleven. Mentorsuppdraget förutsätter ett ärligt engagemang och intresse i våra elevers utveckling och är ett av Drottning Blanka sätt för att få våra elever att känna sig sedda och se till att de får det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential.

Som mentor ansvarar du för att:

• Skapa en god relation till eleven/gruppen.
• Genomföra korta veckovisa avstämningar på mentorstid.
• Följa elevens utveckling via skolans verktyg

• Träna och coacha eleven i att kunna genomföra sina utvecklande samtal på egen hand med undervisande lärare.
• Inom ramen för mentorstiden arbeta med skolans värdegrund, studieteknik för att öka elevernas delaktighet.
• Ha en samlad bild av elevens skolsituation, bland annat genom att ha koll på elevens individuella studieplan. Följa upp, i samarbete med elevhälsan, att eleven har vad som krävs för att få en gymnasieexamen eller anställningsbarhet beroende på individuell studieplan.
• Ha koll på elevens frånvaro och hantera eventuell sådan enligt rutinbeskrivning.
• Ha en dialog med elevens vårdnadshavare om elevens studiesituation, om såväl svårigheter som framgångar.
• Ge relevant information till elevens lärare i syfte att eleven ska få rätt förutsättningar i sina studier, via veckobrev.
• Anmäla elever med behov av någon form av åtgärd till rektor (alt. Elevhälsan). Exempel på elever med behov av åtgärder är elev som har hög/ogiltig frånvaro, svårigheter i kurser eller har en social eller/och hälsoproblematik.

• Ha ett nära samarbete med Elevhälsan i utarbetande av åtgärdsprogram eller andra stödåtgärder, detta sker i samband med kartläggningar.
• Delta i skolsociala utredningar, och vara uppdaterad på elevens aktuella skolsituation. Delta i EU möten tillsammans med EHT i syfte att öka tillgängligheten, närvaro och måluppfyllelse i utbildningen för eleven. I förekommande fall studieplanera tillsammans med elev och lärare. Samt tydlig kommunikation till lärare som anmält ett ärende till mentor.
• I förekommande fall genomföra enkätundersökningar och uppföljningar
• Tillgänglig för lärarvikariat max 6 tim i genomsnitt / vecka för en heltid, om förutsättningar i dagsschemat finns.
• Delta i relevanta möten, öppet hus, pluggkvällar och i skolans systematiska kvalitetsarbete, samt utvärdering av uppdraget som mentor
• Arbeta på lovskolan
• Arbeta med coachande studiestöd i skolans pluggstuga
• Stötta personal för att upprätta studiero i skolans lokaler.

Din bakgrund

Vi söker framförallt dig med en pedagogisk bakgrund som lärare, fritidspedagog, socialpedagog eller motsvarande.

Du ska vara välstrukturerad, stresstålig och kommunicera väl i tal och skrift. Du tycker om att jobba med människor och har lätt för att skapa relationer med såväl ungdomar som deras vårdnadshavare. Du behöver ha digital vana då mycket kommunikation sker digitalt. Du kommer vara del av ett arbetslag där god samarbetsförmåga och att du är öppen i din kommunikation blir viktiga kompetenser vi eftersöker.

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att arbeta som mentor på gymnasiet, gärna på Barn och Fritidsprogrammet

Utöver dina ordinarie 25 semesterdagar erbjuder vi 20 arbetsfria dagar som förläggs i samband med loven

Praktisk information:

Tillträdesdag: Omgående

Placeringsort: Järfälla

Anställningsform: Vikariat 80%, omgående - 2023-06-15

Arbetstider:

Mån - 08:15-15:00
Tis - 09:00-16:00
Ons - 09:00-16:30
Tors - 09:00-16:30
Fre - 10:00-14:45

Vi kallar till intervjuer löpande. Om vi hittar rätt kandidat kan annonsen tas bort före sista
ansökningsdag. Visa mindre

Socialpedagog/Beteendevetare

Kvarnskolan har idag drygt 430 elever i årskurserna 7-9. Skolan flyttade hösten 2016 in i totalrenoverade, fräscha lokaler, 10 minuters promenad från pendeltågsstation med närhet till buss, gym och simhall. Skolan har vuxit och personalstyrkan behöver nu utökas. Är du en person med intresse av att vara med och forma en relativt ny skola med härliga elever och engagerad personal då kanske du är den vi söker. ARBETSUPPGIFTER Stötta elevers sociala u... Visa mer
Kvarnskolan har idag drygt 430 elever i årskurserna 7-9.
Skolan flyttade hösten 2016 in i totalrenoverade, fräscha lokaler, 10 minuters promenad från pendeltågsstation med närhet till buss, gym och simhall. Skolan har vuxit och personalstyrkan behöver nu utökas.
Är du en person med intresse av att vara med och forma en relativt ny skola med härliga elever och engagerad personal då kanske du är den vi söker.ARBETSUPPGIFTER
Stötta elevers sociala utveckling med fokus på att lyckas med sin skolgång. Delta i elevhälsoarbetet och ingå i skolans trygghetsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning, beteendevetarutbildning, specialpedagogutbildning

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Viksjöskolan söker socialpedagog

Viksjöskolan är en kommunal 7-9-skola med drygt 600 elever. På vår skola finns goda resurser som t ex speciallärare, socialpedagoger, skolpsykolog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och IT-tekniker. Viksjöskolan har ett eget tillagningskök med mat som uppskattas av både elever och personal och vi serverar dagligen tre rätter samt rikligt med grönsaker av olika slag, och nybakat bröd. Vår skola är en kreativ arbetsplats, där kolleger och ... Visa mer
Viksjöskolan är en kommunal 7-9-skola med drygt 600 elever. På vår skola finns goda resurser som t ex speciallärare, socialpedagoger, skolpsykolog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och IT-tekniker.

Viksjöskolan har ett eget tillagningskök med mat som uppskattas av både elever och personal och vi serverar dagligen tre rätter samt rikligt med grönsaker av olika slag, och nybakat bröd.

Vår skola är en kreativ arbetsplats, där kolleger och klassrum inbjuder till att låta såväl elever som lärare pröva nytt och upptäcka tillsammans.

På Viksjöskolan:
- är grundsynen att alla vill lyckas.
- har vi ett ledarskap som skapar trygghet, arbetsro och delaktighet.
- blir eleverna väl förberedda för framtiden.

ARBETSUPPGIFTER
Vi utökar vårt stödteam med ytterligare en socialpedagog . Som socialpedagog arbetar du nära elever, vårdnadshavare och personal . Du kommer att ha ett särskilt ansvar för att arbeta med elevers närvaro. Det kan handla om motiverande samtal, hembesök, att stötta i att skapa struktur för skoldagen samt utreda problematisk skolfrånvaro. Även kontakt med externa samarbetspartners ingår i uppdraget. Du kommer i samarbete med våra andra två socialpedagoger också arbeta med övriga elever på skolan med särskilt fokus på elevernas sociala utveckling, trygghet och trivsel.

KVALIFIKATIONER
Socialpedagogexamen från 2-årig yrkeshögskola/folkhögskola eller 3-årig högskoleutbildning. Det är meriterande om du även har utbildning/kunskaper om olika npf-diagnoser. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och vara van vid skriftlig dokumentation för att kunna genomföra frånvaroutredningar.

Du behöver ha en god förmåga att leda samtal kring svåra frågor med lärare, elever och deras vårdnadshavare.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socionom till Järfälla resursskola

Fjällenskolan - en bra grund för framtiden. Vi är en skola som har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och som ligger i Viksjö i ett småhusområde. Skolan har ca 630 elever. Vi arbetar i arbetslag för ett nära samarbete kring våra elevers utveckling, såväl den sociala som den kunskapsmässiga. Sedan 2011 arbetar vi med digitala verktyg på olika sätt, bland annat har vi Smartboards uppsatta i klassrummen F-3, eleverna i åk 4-9 har en egen bärbar dato... Visa mer
Fjällenskolan - en bra grund för framtiden.
Vi är en skola som har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och som ligger i Viksjö i ett småhusområde. Skolan har ca 630 elever. Vi arbetar i arbetslag för ett nära samarbete kring våra elevers utveckling, såväl den sociala som den kunskapsmässiga. Sedan 2011 arbetar vi med digitala verktyg på olika sätt, bland annat har vi Smartboards uppsatta i klassrummen F-3, eleverna i åk 4-9 har en egen bärbar dator.

Vi vill ta vara på att vi har elever från sex till femton år genom att ha gemensamma temadagar för hela skolan där de äldre eleverna arbetar tillsammans med de yngre barnen/eleverna. Ytterligare en del i att ta tillvara hela verksamhetens kunskaper och erfarenheter är att vi har gemensam pedagogisk ledningsgrupp med representanter från varje verksamhetsområde vars syfte är att driva på och förankra skolutveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Järfälla resursskolan har idag 6 inskrivna elever och kommer succesivt utökas till ca 10 elever från årskurs 4 till 9. Verksamheten riktar sig till elever och vårdnadshavare som är i behov av stöd i skola, fritid och hemsituation. På Järfälla resursskola följer undervisningen grundskolans styrdokument och läroplan och har som mål att våra elever ska uppnå godkända betyg, som grund för gymnasiebehörighet i år 9. Resursskolan arbetar även mot uppsatta mål från socialtjänsten beträffande familjestöd. Vi vill möjliggöra nya positiva upplevelser och erfarenheter av skolan för att förebygga framtida utanförskap. I verksamhet utgår vi från det salutogena perspektivet, vilket gör att vår grund vilar på hälsobringande friskfaktorer.

En av grundpelarna i resursskolans arbete är familjestödsarbetet vilket innebär att vi har tätt samarbete med eleverna och deras föräldrar. Detta är nödvändigt för att hjälpa elever och föräldrar att knyta ihop de olika delarna av elevens vardag så att eleven ska kunna utvecklas.

Uppdraget utgår från aktuella behov som vi skapar tillsammans med familjen hur och vad vi ska arbeta med för att nå målen. I arbetet har du stor frihet att planera och genomföra ditt arbete ihop med dina kollegor i arbetslaget. Du har även tillgång till kontinuerlig reflektion och handledning både i inom den egna professionen och tillsammans med arbetslaget. Arbetet sker framförallt i skolan men även i familjernas hem om behov finns. I uppdraget ingår tät dialog och samarbete med socialtjänst, lärare, resurser och andra aktörer såsom BUMM, BUP med mera. Du erbjuds en nyskapande arbetsplats där det finns stort utrymme att få vara kreativ, utveckla och tänka nytt!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom och har erfarenhet av att arbeta i skola med barn och föräldrar. Du har ett stort intresse för barn och barns utveckling, gärna av barn och ungdomar med särskilda behov.

Du är en självständig person som är van att ta egna initiativ. Du är strukturerad men ändå flexibel. Du gillar att fatta egna beslut men känner att samarbete med andra är en förutsättning för ett lyckat arbetsresultat. Du har en stor kreativ förmåga och är intresserad av att arbeta intensivt i familjer i deras hemmiljö. Du har även fokus på barns delaktighet och har erfarenhet av att arbeta med barn som lever i utsatta miljöer. Du ska också kunna uttrycka dig väl i tal och skrift då det förekommer en del dokumentation och mycket samtalskontakter både på arbetsplatsen och i samarbete med andra myndigheter.

Du har socionomexamen eller annan, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig utbildning. Erfarenhet av nätverksarbete/nätverksledare är meriterande då. Erfarenhet av arbete i skola är meriterande.

Vi sätter stort vikt vid personlig lämplighet.

Körkort är en merit.

Vill du bli vår kollega?


ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingspedagog till Sandviks grundsärskola

Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-6 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom grundsärskola även förskola, grundskola, kommungemensamma AST-platser, fritidshem och fritidsklubb. Vi tror på att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar, vilket gör att vi ständigt ser över och reflekterar gemensamt kring tillgängligheten i vår lärmiljö. Samarbete ... Visa mer
Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-6 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom grundsärskola även förskola, grundskola, kommungemensamma AST-platser, fritidshem och fritidsklubb. Vi tror på att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar, vilket gör att vi ständigt ser över och reflekterar gemensamt kring tillgängligheten i vår lärmiljö. Samarbete och kollegialt lärande är något vi tror gynnar våra barn och elever, dessutom gör det vårt arbete både roligare och mer utvecklande. Vi är även övertygade om att ett sådant arbetssätt bidrar till att våra medarbetares tankar och idéer får möjlighet att växa. Vi är organiserade i arbetslag där lärare i fritidshem, skollärare, barnskötare och resurspedagoger samverkar för att elevernas hela dag ska bli bra. Vi tror på att samarbetet mellan skola och fritidshem är en förutsättning för att eleven ska få en utbildning av bästa slag och vara väl förberedd i livet nu och i framtiden samt att det goda samarbetet är navet för att båda verksamheterna ska lyfta och nå sin fulla potential.

Några av våra prioriterade arbetsområden är:
• Tillgänglig undervisning, där vi har startat upp ett differentierat arbetssätt och kooperativt lärande
• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
• Betyg och bedömning/pedagogisk dokumentation
• Effektiva team/grupper

Vi är ett glatt gäng som ser möjligheter och arbetar efter devisen "Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!", vilket bland annat innebär att vi ger varandra professionell feedback och arbetar utifrån en lösningsinriktad pedagogik, s.k LIP. Våra lärare är legitimerade och behöriga i sina respektive ämnen/områden. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Elevhälsoteamet arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande genom bland annat handledning av personal och arbetslag.

Vår grundsärskola har växt och innefattar numera två grupper, en där eleverna läser ämnen och en där de läser ämnesområden. Vi strävar mot ett tätt samarbete mellan pedagogerna i de olika grupperna, då vi lägger stor vikt vid det kollegiala lärandet. Samtliga våra elever i grundsär har utöver sin IF-diagnos även andra neuropsykiatriska diagnoser.

ARBETSUPPGIFTER
Vår särskoleverksamhet utökas ytterligare och vi söker därför en skicklig, erfaren, driven, lösningsinriktad och ansvarsfull behandlingspedagog med erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och som vill vara med och utveckla tillgängligheten i vår grundsärskoleverksamhet.

Du kommer främst arbeta i gruppen som läser ämnesområden och utgöra ett stöd för eleverna såväl under skoltid som fritidshemstid. Du kommer, med stöd från arbetslaget, arbeta med att planera, genomföra, och utvärdera den pedagogiska verksamheten och tillgängligheten, utifrån skolans styrdokument, och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Du kommer således att stötta eleverna både i omvårdnad och deras lärande och utveckling.

Du bidrar aktivt i arbetslaget för att skapa en god arbetsmiljö och att utveckla ett kollegialt lärande där ni bygger på det som fungerar bra. På ett systematiskt sätt reflekterar du både enskilt och tillsammans med kollegor över det pedagogiska arbetet och elevernas behov samt tillvaratar ny forskning.

Du har möjlighet att tillsammans med arbetslaget, och i samarbete med ledning och elevhälsa, vara med och vidareutveckla det pedagogiska arbetet som utgår från elevens behov och strävar efter att erbjuda alla elever utmaningar utifrån sina respektive förutsättningar.

Våra förväntningar på dig är att du snabbt kan sätta dig in i elevernas behov och tillsammans med arbetslaget upprätta en handlingsplan, med väl avvägda utmaningar för att göra eleverna rustade på bästa sätt för att klara sin skolgång såväl som sin framtid.

I uppdraget ingår att se över tillgängligheten samt undanröja hinder för ett ökat samarbete med grundskolans fritidshem/fritidsklubb i utifrån elevernas behov. Du ser individens rätt till en tillgänglig och inkluderande undervisning som en självklarhet!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i grundsärskola med elever på tidig utvecklingsnivå eller med autism. Du behöver vara bekväm med omvårdnad såsom blöjbyte. Eftersom några av eleverna har ett begränsat talat språk, är det meriterande om du behärskar olika former av alternativ kommunikation, tex TAKK.

Som person är du lugn, professionell, ansvarstagande, flexibel och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta och bygga relationer med såväl elever och vårdnadshavare som kollegor. Du kan entusiasmera, har eleverna i centrum och tar hänsyn till deras olika behov och förutsättningar. Du behöver med kort varsel kunna ställa om, då elevernas dagsform och behov snabbt kan skifta.

Vidare är du nyfiken och inlyssnande i syfte att förstå andras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv. Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Uppdraget kräver god förmåga att kommunicera och samarbeta med många olika aktörer tex habilitering, elevhälsa och övriga arbetslag på skolan.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av grundsärskolan alt från förskolan med barn med omfattande behov av särskilt stöd. Det är viktigt att du har personlig mognad, är flexibel, och har ett lågaffektivt bemötande i alla situationer.

Extra meriterande om du är van att arbeta med mimikkommunikation, TAKK och bildstöd.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Intervjuer sker löpande vilket gör att anställning kan komma att ske innan annonsen löper ut.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog vid Järfälla gymnasium Barkarby

ARBETSUPPGIFTER Till hösten söker vi en socialpedagog som kan vara med en funktionshindrad elev under skoldagen . Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens fysiska möjligheter att utföra sina studier tillsammans med skolans övriga socialpedagoger, lärare och elevhälsa. Eleven har en medfödd cp-skada av typen spastisk diplegi vilket i hennes fall är ett rörelsehinder; hon kan inte gå, har en inbyggd svaghet i midjan, lite stel... Visa mer
ARBETSUPPGIFTER
Till hösten söker vi en socialpedagog som kan vara med en funktionshindrad elev under skoldagen . Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens fysiska möjligheter att utföra sina studier tillsammans med skolans övriga socialpedagoger, lärare och elevhälsa.
Eleven har en medfödd cp-skada av typen spastisk diplegi vilket i hennes fall är ett rörelsehinder; hon kan inte gå, har en inbyggd svaghet i midjan, lite stelare vänsterhand och kan stå i ett hjälpmedel.
Eleven använder i huvudsak en manuell rullstol vid förflyttning mellan lektioner och kan behöva hjälp att förflytta sig till matsalen och idrotten. Ibland behövs även hjälp över trösklar och andra mindre hinder samt bära brickan med mat på till bordet.
Eleven behöver hjälp med flera delmoment under toalettbesök som av- och påklädning etc.. Hon använder en ReTurn som hon kan stå i och och rotera till toaletten. Det är viktigt att du utgör ett levande stöd vid toalettbesöken.
Du behöver vara på plats och möta eleven utanför skolan samt följa med efter skolan till färdtjänsten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller har annan liknande utbildningsbakgrund (exempelvis fritidshemslärare, lärare, speciallärare, socionom) och har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet för eleven.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, så att samarbetet med eleven fungera så bra som möjligt.ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Intervjuer pågår löpande under ansökningstiden. Visa mindre

Personlig stödresurs till elev med blindhet på gymnasiesärskolan.

Järfälla gymnasiesärskola ligger i Jakobsberg och erbjuder studieplatser på Nationella estetiska programmet samt på Individuella programmet. Verksamheten växer och till hösten söker vi ytterligare en medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Järfälla gymnasiesärskola söker en personlig stödresurs till en elev med blindhet samt motorisk funktionsnedsättning. Du kommer att utgöra stöd för eleven i samtliga situationer under elevens hela skoldag. Stödet består bland an... Visa mer
Järfälla gymnasiesärskola ligger i Jakobsberg och erbjuder studieplatser på Nationella estetiska programmet samt på Individuella programmet. Verksamheten växer och till hösten söker vi ytterligare en medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Järfälla gymnasiesärskola söker en personlig stödresurs till en elev med blindhet samt motorisk funktionsnedsättning. Du kommer att utgöra stöd för eleven i samtliga situationer under elevens hela skoldag. Stödet består bland annat av att vara levande stöd vid förflyttningar samt syntolkning genom att hela tiden muntligt beskriva omgivningen och sammanhanget, i såväl undervisningssituationer som övriga situationer. Över tid kommer elevens behov av alternativa kommunikationssätt att öka. Arbetet innebär också att ge omsorg utifrån elevens behov vid tex måltider och toalettbesök.

Du kommer att aktivt arbeta med att bygga en trygg och tillitsfull relation till eleven och dennes familj, övriga elever i gruppen samt övrig personal i gymnasiesärskolan.

Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens pedagogiska, sociala och personliga utveckling i ett tätt samarbete med gymnasiesärskolans övriga personal.

Tillsammans med gymnasiesärskolans programlag utvecklar du ett inkluderande arbetssätt som synliggör och fokuserar på elevens progression i lärandet samt elevens sociala utveckling.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller har annan adekvat utbildningsbakgrund. Alternativt har du gedigen kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med särskolans målgrupp samt individer i behov av syntolkning.

Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet för elever. Du är nyfiken och prestigelös i att hitta arbetssätt som fungerar för såväl individen som för övriga gruppen. Du är engagerad och drivande i det pågående utvecklingsarbetet med elevens lärande i fokus. Du planerar och leder elevaktiviteter under hela dagen samt på raster utifrån elevens behov och förutsättningar. Du har god erfarenhet av dokumentation, även digitalt.

Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, skapa relationer samt är lösningsfokuserad. Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till utveckling.ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Intervjuer pågår löpande under ansökningstiden. Visa mindre

Socialpedagog till Järfälla gymnasium Jakobsberg

Järfälla gymnasium Jakobsberg erbjuder studieplatser till ca 500 elever på yrkesförberedande program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. På Järfälla gymnasium Barkarby erbjuds studieplatser på högskoleförberedande program. ARBETSUPPGIFTER Järfälla gymnasium Jakobsberg önskar stärka verksamheten med två socialpedagoger, en med inriktning mot yrkesprogram och en med inriktning mot språkintroduktion. Du kommer att aktivt arbeta med att bygga rel... Visa mer
Järfälla gymnasium Jakobsberg erbjuder studieplatser till ca 500 elever på yrkesförberedande program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. På Järfälla gymnasium Barkarby erbjuds studieplatser på högskoleförberedande program.

ARBETSUPPGIFTER
Järfälla gymnasium Jakobsberg önskar stärka verksamheten med två socialpedagoger, en med inriktning mot yrkesprogram och en med inriktning mot språkintroduktion.

Du kommer att aktivt arbeta med att bygga relationer för att skapa trygghet och tillit. Du kommer att föra elevstödjande samtal, exempelvis motiverande samtal med både enskilda elever, så som elever i grupp, samt initiera och leda elev- och föräldrasamtal.
Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens pedagogiska och sociala utveckling i ett tätt samarbete med andra socialpedagoger, undervisande lärare och elevhälsa. Du kommer vidare utgöra en viktig roll i elevhälsoteamet t ex genom uppföljning av skolfrånvaro. Du kommer planera, organisera och genomföra socialpedagogiska kartläggningar för att maximera elevens möjligheter till både personlig och studierelaterad utveckling.

Som socialpedagog kommer du att vara ute i verksamheten och verka i allmänna ytor, medverka i mottagandet av nya elever under läsåret, vara behjälplig vid lärarfrånvaro och ha en aktiv del i mentorskapet för elever.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller annan liknande utbildningsbakgrund (exempelvis, lärare, socionom) och har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Du kan coacha och handleda elever i studier, studieplanering och sociala relationer. Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet för elever. Du är drivande i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet kring elevernas lärande. Du planerar och leder elevaktiviteter före och efter skoltid samt på raster utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du har god erfarenhet av dokumentation, även digitalt. Tidigare erfarenheter av kontakt och kommunikation med andra myndigheter såsom t ex migrationsverket och socialtjänsten är meriterande.

Du har lätt för att samarbeta, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, skapa relationer samt är lösningsfokuserad. Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till utveckling.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingspedagog till Sandviks grundsärskola

Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-6 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom grundsärskola även förskola, grundskola, kommungemensamma AST-platser, fritidshem och fritidsklubb. Vi tror på att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar, vilket gör att vi ständigt ser över och reflekterar gemensamt kring tillgängligheten i vår lärmiljö. Samarbete ... Visa mer
Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-6 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom grundsärskola även förskola, grundskola, kommungemensamma AST-platser, fritidshem och fritidsklubb. Vi tror på att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar, vilket gör att vi ständigt ser över och reflekterar gemensamt kring tillgängligheten i vår lärmiljö. Samarbete och kollegialt lärande är något vi tror gynnar våra barn och elever, dessutom gör det vårt arbete både roligare och mer utvecklande. Vi är även övertygade om att ett sådant arbetssätt bidrar till att våra medarbetares tankar och idéer får möjlighet att växa. Vi är organiserade i arbetslag där lärare i fritidshem, skollärare, barnskötare och resurspedagoger samverkar för att elevernas hela dag ska bli bra. Vi tror på att samarbetet mellan skola och fritidshem är en förutsättning för att eleven ska få en utbildning av bästa slag och vara väl förberedd i livet nu och i framtiden samt att det goda samarbetet är navet för att båda verksamheterna ska lyfta och nå sin fulla potential.

Några av våra prioriterade arbetsområden är:
• Tillgänglig undervisning, där vi har startat upp ett differentierat arbetssätt och kooperativt lärande
• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
• Betyg och bedömning/pedagogisk dokumentation
• Effektiva team/grupper

Vi är ett glatt gäng som ser möjligheter och arbetar efter devisen "Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!", vilket bland annat innebär att vi ger varandra professionell feedback och arbetar utifrån en lösningsinriktad pedagogik, s.k LIP. Våra lärare är legitimerade och behöriga i sina respektive ämnen/områden. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Elevhälsoteamet arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande genom bland annat handledning av personal och arbetslag.

Vår grundsärskola har växt och innefattar numera två grupper, en där eleverna läser ämnen och en där de läser ämnesområden. Vi strävar mot ett tätt samarbete mellan pedagogerna i de olika grupperna, då vi lägger stor vikt vid det kollegiala lärandet. Samtliga våra elever i grundsär har utöver sin IF-diagnos även andra neuropsykiatriska diagnoser.

ARBETSUPPGIFTER
Till hösten kommer vår särskoleverksamhet utökas ytterligare och vi söker därför en skicklig, erfaren, driven, lösningsinriktad och ansvarsfull behandlingspedagog med erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och som vill vara med och utveckla tillgängligheten i vår grundsärskoleverksamhet.

Du kommer främst arbeta i gruppen som läser ämnesområden såväl under skoltid som fritidshemstid. Du kommer, med stöd från arbetslaget, arbeta med att planera, genomföra, och utvärdera den pedagogiska verksamheten och tillgängligheten, utifrån skolans styrdokument, och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Du kommer således att stötta eleverna både i omvårdnad och deras lärande och utveckling.

Du bidrar aktivt i arbetslaget för att skapa en god arbetsmiljö och att utveckla ett kollegialt lärande där ni bygger på det som fungerar bra. På ett systematiskt sätt reflekterar du både enskilt och tillsammans med kollegor över det pedagogiska arbetet och elevernas behov samt tillvaratar ny forskning.

Du har möjlighet att tillsammans med arbetslaget, och i samarbete med ledning och elevhälsa, vara med och vidareutveckla det pedagogiska arbetet som utgår från elevernas behov och strävar efter att erbjuda alla elever utmaningar utifrån sina respektive förutsättningar.

Våra förväntningar på dig är att du snabbt kan sätta dig in i elevernas behov och tillsammans med arbetslaget upprätta en handlingsplan, med väl avvägda utmaningar för att göra eleverna rustade på bästa sätt för att klara sin skolgång såväl som sin framtid.

I uppdraget ingår att se över tillgängligheten samt undanröja hinder för ett ökat samarbete med grundskolans fritidshem/fritidsklubb i utifrån elevernas behov. Du ser individens rätt till en tillgänglig och inkluderande undervisning som en självklarhet!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i grundsärskola med elever på tidig utvecklingsnivå eller med autism. Du behöver vara bekväm med omvårdnad såsom blöjbyte. Eftersom några av eleverna har ett begränsat talat språk, är det meriterande om du behärskar olika former av alternativ kommunikation, tex TAKK.

Som person är du lugn, stabil, ansvarstagande, flexibel och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta och bygga relationer med såväl elever och vårdnadshavare som kollegor. Du kan entusiasmera, har eleverna i centrum och tar hänsyn till deras olika behov och förutsättningar. Du behöver med kort varsel kunna ställa om, då elevernas dagsform och behov snabbt kan skifta.

Vidare är du nyfiken och inlyssnande i syfte att förstå andras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Uppdraget kräver god förmåga att kommunicera och samarbeta med många olika aktörer tex habilitering, elevhälsa och övriga arbetslag på skolan.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av grundsärskolan alt från förskolan med barn med omfattande behov av särskilt stöd. Det är viktigt att du har personlig mognad, är flexibel, och har ett lågaffektivt bemötande i alla situationer.

Extra meriterande om du är van att arbeta med mimikkommunikation, TAKK och bildstöd.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Intervjuer sker löpande vilket gör att anställning kan komma att ske innan annonsen löper ut.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog vid Järfälla gymnasiesärskola

ARBETSUPPGIFTER Till hösten vill Järfälla gymnasiesärskola stärka verksamheten med ytterligare en socialpedagog. Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens pedagogiska och sociala utveckling i ett tätt samarbete med gymnasiesärskolans övriga socialpedagoger, lärare, elevassistent och elevhälsa. Tillsammans med gymnasiesärskolans programlag utvecklar du ett inkluderande arbetssätt som synliggör och fokuserar på elevens progres... Visa mer
ARBETSUPPGIFTER
Till hösten vill Järfälla gymnasiesärskola stärka verksamheten med ytterligare en socialpedagog. Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens pedagogiska och sociala utveckling i ett tätt samarbete med gymnasiesärskolans övriga socialpedagoger, lärare, elevassistent och elevhälsa.

Tillsammans med gymnasiesärskolans programlag utvecklar du ett inkluderande arbetssätt som synliggör och fokuserar på elevens progression i lärandet samt elevens sociala utveckling. Du kommer planera, organisera och genomföra socialpedagogiska kartläggningar som kräver tålamod och uthållighet för att maximera elevens möjligheter till både personlig och studierelaterad utveckling. Du kommer att aktivt arbeta med att bygga relationer för att skapa trygghet och tillit. Du kommer att föra elevstödjande samtal, exempelvis motiverande samtal med både enskilda elever så som elever i grupp samt initiera kontakt med och hålla i elev- och föräldrasamtal. Arbetet innebär även att upprätta veckoplaneringar och genomföra aktiviteter i gymnasiesärskolans fritids regi, i enlighet med Läroplan för gymnasiesärskolans fritidshem. I arbetsuppgiften med gymnasiesärskolans fritids ingår även öppning och stängning av verksamheten. Arbetet innebär också att stötta elever med visst omsorgsbehov.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller annan liknande utbildningsbakgrund (exempelvis fritidshemslärare, lärare, speciallärare, socionom) och har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Du kan coacha och handleda elever i studier, studieplanering och sociala relationer. Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet för elever. Du är drivande i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet kring elevernas lärande. Du planerar och leder elevaktiviteter före och efter skoltid samt på raster utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du har god erfarenhet av dokumentation, även digitalt.

Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, skapa relationer samt är lösningsfokuserad. Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till utveckling.ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Intervjuer pågår löpande under ansökningstiden. Visa mindre

Socialpedagog sökes till Vittra Jakobbserg

Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. På Vittra är vårt mål att varje barn ska bli medveten om sig själv och världen omkring oss. Vi förbereder dem med kunskap och mod för att de ska känna att de kan var... Visa mer
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

På Vittra är vårt mål att varje barn ska bli medveten om sig själv och världen omkring oss. Vi förbereder dem med kunskap och mod för att de ska känna att de kan vara med och påverka samhället till det bättre.

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker dig, som är utbildad socialpedagog och som vill driva förändring på riktigt! Hos oss kommer du få stora förutsättningar att utvecklas som medarbetare, kollega och inte minst socialpedagog. Du kommer arbeta nära eleverna och stötta dem att utveckla framgångsrika strategier, att utvecklas och stärka dem som individer. Som socialpedagog kommer du ha en nyckelroll i vårt framtida utvecklings och kvalitetsarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:

Stötta elever och hjälpa dem utveckla framgångsrika strategier

Arbeta för att förstärka övergångar mellan olika lärmiljöer

Arbeta och stötta upp kring olika sociala processer och arbeta för att främja välmående

Ge stöd till elever och lärare i sociala frågor.

Arbeta tillsammans med skolledning och elevhälsoteam för att utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbete. - Delta i arbetet med att trygga upp och utveckla trygghetsarbetet på skolan. Det ingår ett delat mentorskap i år 9.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är vad vid att arbeta med förändringsarbete. Du har en personlig mognad och som kan arbeta och agera tålmodigt under pressade situationer. Du är utbildad socialpedagog och har erfarenhet av att arbeta medsocialpedagogiskt arbete. Som socialpedagog kommer du möta våra elever och lärare i deras dagliga uppdrag att utvecklas och bli ännu bättre versioner av sig själva. Du har därför förmåga att möta varje elev där de befinner sig. Du har även förmåga att kommunicera med lärare och vårdnadshavare på ett bra sätt.

Vi erbjuder:

Vittra Jakobsberg är en skola som präglas av en stark gemenskap och en vilja att stödja varandra i vårt uppdrag. Vi arbetar tillsammans i arbetslag. Vår skola har en mångkulturell blandning som vi är stolta över. Vi har en stor acceptans för olika kulturer och vi upplever det mångkulturella arbetet som mycket berikande.

Vi vill att eleverna skall känna sig delaktiga i undervisningen och få möjlighet att påverka vad de skall arbeta med. Det är viktigt för oss att varje elev kommer till sin rätt och känner sig sedd av läraren.

Om du vill veta mer om Vittra Jakobsberg kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se. Vi har också en film som beskriver Vittra generellt och den hittar du på www.youtube.com/vittrakanalen.

Låter detta intressant?

Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Tjänsten är tillsvidare på 100% med start den 9 augusti. Var vänlig ansök snarast då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.

Välkommen med din ansökan!

Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att maila biträdande rektor Magnus Stern på [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Vi söker mentor till Didaktus Gymnasium, 80% vikariat

Didaktus Gymnasium ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Vi på Didaktus tror på att varje människa behövs. För oss är varje elev unik och vill ge samtliga elever en trygg, utvecklande och hoppfull skolgång. Didaktus har två skolor - Liljeholmen och Jakobsberg. Läs mer på www.didaktus.se. Hos oss på Didaktus Jakobsberg är personen och människan det viktigaste och vårt mål är att eleverna skall klara sina studier.... Visa mer
Didaktus Gymnasium ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Vi på Didaktus tror på att varje människa behövs. För oss är varje elev unik och vill ge samtliga elever en trygg, utvecklande och hoppfull skolgång.

Didaktus har två skolor - Liljeholmen och Jakobsberg. Läs mer på www.didaktus.se.

Hos oss på Didaktus Jakobsberg är personen och människan det viktigaste och vårt mål är att eleverna skall klara sina studier. Här ska eleverna få kompetens för en föränderlig omvärld; efter gymnasiet ska dom kunna välja mellan att jobba, studera vidare eller kanske driva eget företag. Vi tror att det finns många vägar att nå målen och att eleverna med vår hjälp ska hitta den som är bäst för eleven.

Som mentor på Didaktus i Jakobsberg har du en central roll med att främja, förebygga och åtgärda med eleven. Mentorsuppdraget förutsätter ett ärligt engagemang och intresse i våra elevers utveckling och är ett av Didaktus sätt för att få våra elever att känna sig sedda och se till att de får det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential.

Som mentor ansvarar du för att:

• Skapa en god relation till eleven/gruppen.
• Genomföra korta veckovisa avstämningar på mentorstid.
• Följa elevens utveckling via skolans verktyg

• Träna och coacha eleven i att kunna genomföra sina utvecklande samtal på egen hand med undervisande lärare.
• Inom ramen för mentorstiden arbeta med skolans värdegrund, studieteknik för att öka elevernas delaktighet.
• Ha en samlad bild av elevens skolsituation, bland annat genom att ha koll på elevens individuella studieplan. Följa upp, i samarbete med elevhälsan, att eleven har vad som krävs för att få en gymnasieexamen eller anställningsbarhet beroende på individuell studieplan.
• Ha koll på elevens frånvaro och hantera eventuell sådan enligt rutinbeskrivning.
• Ha en dialog med elevens vårdnadshavare om elevens studiesituation, om såväl svårigheter som framgångar.
• Ge relevant information till elevens lärare i syfte att eleven ska få rätt förutsättningar i sina studier, via veckobrev.
• Anmäla elever med behov av någon form av åtgärd till rektor (alt. Elevhälsan). Exempel på elever med behov av åtgärder är elev som har hög/ogiltig frånvaro, svårigheter i kurser eller har en social eller/och hälsoproblematik.

• Ha ett nära samarbete med Elevhälsan i utarbetande av åtgärdsprogram eller andra stödåtgärder, detta sker i samband med kartläggningar.
• Delta i skolsociala utredningar, och vara uppdaterad på elevens aktuella skolsituation. Delta i EU möten tillsammans med EHT i syfte att öka tillgängligheten, närvaro och måluppfyllelse i utbildningen för eleven. I förekommande fall studieplanera tillsammans med elev och lärare. Samt tydlig kommunikation till lärare som anmält ett ärende till mentor.
• I förekommande fall genomföra enkätundersökningar och uppföljningar
• Tillgänglig för lärarvikariat max 6 tim i genomsnitt / vecka för en heltid, om förutsättningar i dagsschemat finns.
• Delta i relevanta möten, öppet hus, pluggkvällar och i skolans systematiska kvalitetsarbete, samt utvärdering av uppdraget som mentor
• Arbeta på lovskolan
• Arbeta med coachande studiestöd i skolans pluggstuga
• Stötta personal för att upprätta studiero i skolans lokaler.

Din bakgrund

Vi söker framförallt dig med en pedagogisk bakgrund som lärare, fritidspedagog, socialpedagog eller motsvarande.

Du ska vara välstrukturerad, stresstålig och kommunicera väl i tal och skrift. Du tycker om att jobba med människor och har lätt för att skapa relationer med såväl ungdomar som deras vårdnadshavare. Du behöver ha digital vana då mycket kommunikation sker digitalt. Du kommer vara del av ett arbetslag där god samarbetsförmåga och att du är öppen i din kommunikation blir viktiga kompetenser vi eftersöker.

Övrig information:

Tillträdesdag: 9 Augusti 2022

Placeringsort: Järfälla

Anställningsform: Vikariat 80%, 2022-08-09 - 2023-06-15

Vi kallar till intervjuer löpande. Om vi hittar rätt kandidat kan annonsen tas bort före sista
ansökningsdag. Visa mindre

Behandlingspedagog till särskild undervisningsgrupp/grundsär

Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-6 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom grundskola, fritidshem och fritidsklubb även grundsärskola, kommungemensamma AST-platser samt förskola. Vi tror att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar, vilket gör att vi ständigt ser över och reflekterar gemensamt kring tillgängligheten i vår lärmiljö. Samarbe... Visa mer
Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-6 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom grundskola, fritidshem och fritidsklubb även grundsärskola, kommungemensamma AST-platser samt förskola.

Vi tror att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar, vilket gör att vi ständigt ser över och reflekterar gemensamt kring tillgängligheten i vår lärmiljö.

Samarbete och kollegialt lärande är något vi tror gynnar våra barn och elever, dessutom gör det vårt arbete både roligare och mer utvecklande. Vi är även övertygade om att det bidrar till att vidareutveckla var och ens tankar och idéer och ger oss möjlighet att växa.

Vi är organiserade i arbetslag där skollärare, lärare i fritidshem, barnskötare och resurspedagoger samverkar för att elevernas hela dag ska bli bra. Vi tror på att samarbetet mellan skola och fritidshem är en förutsättning för att eleven ska få en utbildning av bästa slag och bli väl förberedd i livet nu och i framtiden, samt att ett gott samarbetet är navet för att båda verksamheterna ska lyfta och nå sin fulla potential.

Under läsåret 22/23 fortsätter vi prioritera vårt påbörjade arbete inom följande områden:
• Tillgänglig undervisning, där vi har startat upp ett differentierat arbetssätt och kooperativt lärande
• Effektiva team/grupper
• Digital kompetens
• Betyg och bedömning/pedagogisk dokumentation

Vi är ett glatt gäng som ser möjligheter och arbetar efter devisen "Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!", vilket bland annat innebär att vi ger varandra professionell feedback och arbetar utifrån en lösningsinriktad pedagogik, s.k LIP. Våra lärare är legitimerade och behöriga i sina respektive ämnen/områden. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Vi har även en skolhund på deltid. Elevhälsoteamet arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande genom bland annat handledning av personal och arbetslag.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en skicklig, erfaren, driven, lösningsinriktad och ansvarsfull behandlingspedagog med erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och som vill vara med och utveckla tillgängligheten i våra särskilda undervisningsgrupper och grundsärskoleverksamhet.

Du kommer främst arbeta i våra AST-grupper såväl under skoltid som fritidshemstid. Du kommer, med stöd från arbetslaget, arbeta med att planera, genomföra, och utvärdera den pedagogiska verksamheten och tillgängligheten, utifrån skolans styrdokument, och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Du kommer således att stötta eleverna både i deras lärande och sociala utveckling.

Du bidrar aktivt i arbetslaget för att skapa en god arbetsmiljö och att utveckla ett kollegialt lärande där ni bygger på det som fungerar bra. På ett systematiskt sätt reflekterar du både enskilt och tillsammans med kollegor över det pedagogiska arbetet och elevernas behov samt tillvaratar ny forskning.

Du har möjlighet att tillsammans med arbetslaget, och i samarbete med ledning och elevhälsa, vara med och vidareutveckla det pedagogiska arbetet som utgår från elevernas behov och strävar efter att erbjuda alla elever utmaningar utifrån sina respektive förutsättningar.

Våra förväntningar på dig är att du snabbt kan sätta dig in i elevernas behov och tillsammans med arbetslaget upprätta en handlingsplan, med väl avvägda utmaningar för att göra eleverna rustade på bästa sätt för att klara sin skolgång såväl som sin framtid.

I uppdraget ingår att se över tillgängligheten samt undanröja hinder för ett ökat samarbete med grundskolans fritidshem/fritidsklubb i utifrån elevernas behov.

Du ser individens rätt till en tillgänglig och inkluderande undervisning som en självklarhet!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i särskild undervisningsgrupp eller i grundsärskola eller med elever inom autismspektrum. Eftersom några av eleverna har ett begränsat talat språk, är det meriterande om du behärskar olika former av alternativ kommunikation, tex TAKK.

Som person är du lugn, stabil, ansvarstagande, flexibel och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta och bygga relationer med såväl elever och vårdnadshavare som kollegor. Du kan entusiasmera, har eleverna i centrum och tar hänsyn till deras olika behov och förutsättningar. Du behöver med kort varsel kunna ställa om, då elevernas dagsform och behov snabbt kan skifta.

Vidare är du nyfiken och inlyssnande i syfte att förstå andras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Uppdraget kräver god förmåga att kommunicera och samarbeta med många olika aktörer tex habilitering, elevhälsa och övriga arbetslag på skolan.

Det är meriterande om du är van att arbeta med sociala berättelser, bildstöd och TAKK. Det är viktigt att du har personlig mognad, är flexibel, och har ett lågaffektivt bemötande i alla situationer.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Intervjuer sker löpande vilket gör att anställning kan komma att ske innan annonsen löper ut.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog till Introduktionsprogrammet IMA

Järfälla gymnasium Jakobsberg erbjuder studieplatser till ca 500 elever på introduktionsprogram, yrkesprogram och gymnasiesärskola. På Järfälla gymnasium Barkarby erbjuds högskoleförberedande program. ARBETSUPPGIFTER Järfälla gymnasium önskar stärka verksamheten inom Individuellt alternativ med en socialpedagog. Undervisningen och relationsbyggandet riktar sig till ungdomar i särskilt behov av stöd och med synnerliga svåra hinder som ibland innebär att ... Visa mer
Järfälla gymnasium Jakobsberg erbjuder studieplatser till ca 500 elever på introduktionsprogram, yrkesprogram och gymnasiesärskola. På Järfälla gymnasium Barkarby erbjuds högskoleförberedande program.

ARBETSUPPGIFTER
Järfälla gymnasium önskar stärka verksamheten inom Individuellt alternativ med en socialpedagog. Undervisningen och relationsbyggandet riktar sig till ungdomar i särskilt behov av stöd och med synnerliga svåra hinder som ibland innebär att de inte förmår komma till skolan, är eller riskerar att bli hemmasittare.

Ungdomarna inom den aktuella verksamheten har olika former av hinder så som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tvångssyndrom, trauman och fobier som framkallat ångest, rädsla och oro för exempelvis vistelser i sociala sammanhang. Vanligt förekommande är även stora inlärningssvårigheter. Flera av ungdomarna har under sin grundskoletid erhållit stöd genom specialpedagogiska och psykosociala insatser inom Järfälla barn- och elevhälsa.

Tillsammans med ditt programlag utvecklar du ett inkluderande arbetssätt som synliggör och fokuserar på elevens progression i lärandet samt elevens sociala utveckling. Du kommer planera, organisera och genomföra socialpedagogiska kartläggningar för att maximera elevens möjligheter till både personlig och studierelaterad utveckling. Du kommer att aktivt arbeta med att bygga relationer för att skapa trygghet och tillit. Du kommer att föra elevstödjande samtal, exempelvis motiverande samtal med både enskilda elever, så som elever i grupp, samt initiera och leda elev- och föräldrasamtal.
Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens pedagogiska och sociala utveckling i ett tätt samarbete med andra socialpedagoger, undervisande lärare och elevhälsa.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller annan liknande utbildningsbakgrund (exempelvis, lärare, speciallärare, socionom) och har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Du kan coacha och handleda elever i studier, studieplanering och sociala relationer. Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet för elever. Du är drivande i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet kring elevernas lärande. Du planerar och leder elevaktiviteter före och efter skoltid samt på raster utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du har god erfarenhet av dokumentation, även digitalt.

Du har lätt för att samarbeta, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, skapa relationer samt är lösningsfokuserad. Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till utveckling.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog till Järfälla gymnasium Jakobsberg

Järfälla gymnasium Jakobsberg erbjuder studieplatser till ca 500 elever på yrkesförberedande program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. På Järfälla gymnasium Barkarby erbjuds studieplatser på högskoleförberedande program. ARBETSUPPGIFTER Järfälla gymnasium Jakobsberg önskar stärka verksamheten med två socialpedagoger, en med inriktning mot yrkesprogram och en med inriktning mot språkintroduktion. Du kommer att aktivt arbeta med att bygga rel... Visa mer
Järfälla gymnasium Jakobsberg erbjuder studieplatser till ca 500 elever på yrkesförberedande program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. På Järfälla gymnasium Barkarby erbjuds studieplatser på högskoleförberedande program.

ARBETSUPPGIFTER
Järfälla gymnasium Jakobsberg önskar stärka verksamheten med två socialpedagoger, en med inriktning mot yrkesprogram och en med inriktning mot språkintroduktion.

Du kommer att aktivt arbeta med att bygga relationer för att skapa trygghet och tillit. Du kommer att föra elevstödjande samtal, exempelvis motiverande samtal med både enskilda elever, så som elever i grupp, samt initiera och leda elev- och föräldrasamtal.
Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens pedagogiska och sociala utveckling i ett tätt samarbete med andra socialpedagoger, undervisande lärare och elevhälsa. Du kommer vidare utgöra en viktig roll i elevhälsoteamet t ex genom uppföljning av skolfrånvaro. Du kommer planera, organisera och genomföra socialpedagogiska kartläggningar för att maximera elevens möjligheter till både personlig och studierelaterad utveckling.

Som socialpedagog kommer du att vara ute i verksamheten och verka i allmänna ytor, medverka i mottagandet av nya elever under läsåret, vara behjälplig vid lärarfrånvaro och ha en aktiv del i mentorskapet för elever.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller annan liknande utbildningsbakgrund (exempelvis, lärare, socionom) och har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Du kan coacha och handleda elever i studier, studieplanering och sociala relationer. Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet för elever. Du är drivande i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet kring elevernas lärande. Du planerar och leder elevaktiviteter före och efter skoltid samt på raster utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du har god erfarenhet av dokumentation, även digitalt. Tidigare erfarenheter av kontakt och kommunikation med andra myndigheter såsom t ex migrationsverket och socialtjänsten är meriterande.

Du har lätt för att samarbeta, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, skapa relationer samt är lösningsfokuserad. Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till utveckling.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Vi söker mentor till Didaktus Gymnasium, 80% vikariat

Didaktus Gymnasium ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Vi på Didaktus tror på att varje människa behövs. För oss är varje elev unik och vill ge samtliga elever en trygg, utvecklande och hoppfull skolgång. Didaktus har två skolor - Liljeholmen och Jakobsberg. Läs mer på www.didaktus.se. Hos oss på Didaktus Jakobsberg är personen och människan det viktigaste och vårt mål är att eleverna skall klara sina studier.... Visa mer
Didaktus Gymnasium ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Vi på Didaktus tror på att varje människa behövs. För oss är varje elev unik och vill ge samtliga elever en trygg, utvecklande och hoppfull skolgång.

Didaktus har två skolor - Liljeholmen och Jakobsberg. Läs mer på www.didaktus.se.

Hos oss på Didaktus Jakobsberg är personen och människan det viktigaste och vårt mål är att eleverna skall klara sina studier. Här ska eleverna få kompetens för en föränderlig omvärld; efter gymnasiet ska dom kunna välja mellan att jobba, studera vidare eller kanske driva eget företag. Vi tror att det finns många vägar att nå målen och att eleverna med vår hjälp ska hitta den som är bäst för eleven.

Som mentor på Didaktus i Jakobsberg har du en central roll med att främja, förebygga och åtgärda med eleven. Mentorsuppdraget förutsätter ett ärligt engagemang och intresse i våra elevers utveckling och är ett av Didaktus sätt för att få våra elever att känna sig sedda och se till att de får det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential.

Som mentor ansvarar du för att:

• Skapa en god relation till eleven/gruppen.
• Genomföra korta veckovisa avstämningar på mentorstid.
• Följa elevens utveckling via skolans verktyg

• Träna och coacha eleven i att kunna genomföra sina utvecklande samtal på egen hand med undervisande lärare.
• Inom ramen för mentorstiden arbeta med skolans värdegrund, studieteknik för att öka elevernas delaktighet.
• Ha en samlad bild av elevens skolsituation, bland annat genom att ha koll på elevens individuella studieplan. Följa upp, i samarbete med elevhälsan, att eleven har vad som krävs för att få en gymnasieexamen eller anställningsbarhet beroende på individuell studieplan.
• Ha koll på elevens frånvaro och hantera eventuell sådan enligt rutinbeskrivning.
• Ha en dialog med elevens vårdnadshavare om elevens studiesituation, om såväl svårigheter som framgångar.
• Ge relevant information till elevens lärare i syfte att eleven ska få rätt förutsättningar i sina studier, via veckobrev.
• Anmäla elever med behov av någon form av åtgärd till rektor (alt. Elevhälsan). Exempel på elever med behov av åtgärder är elev som har hög/ogiltig frånvaro, svårigheter i kurser eller har en social eller/och hälsoproblematik.

• Ha ett nära samarbete med Elevhälsan i utarbetande av åtgärdsprogram eller andra stödåtgärder, detta sker i samband med kartläggningar.
• Delta i skolsociala utredningar, och vara uppdaterad på elevens aktuella skolsituation. Delta i EU möten tillsammans med EHT i syfte att öka tillgängligheten, närvaro och måluppfyllelse i utbildningen för eleven. I förekommande fall studieplanera tillsammans med elev och lärare. Samt tydlig kommunikation till lärare som anmält ett ärende till mentor.
• I förekommande fall genomföra enkätundersökningar och uppföljningar, tex NKI, LOV
• Tillgänglig för lärarvikariat max 6 tim i genomsnitt / vecka för en heltid, om förutsättningar i dagsschemat finns.
• Delta i relevanta möten, öppet hus, pluggkvällar och i skolans systematiska kvalitetsarbete, samt utvärdering av uppdraget som mentor
• Arbeta på lovskolan
• Arbeta med coachande studiestöd i skolans pluggstuga
• Stötta personal för att upprätta studiero i skolans lokaler.

Din bakgrund

Vi söker framförallt dig med en pedagogisk bakgrund som lärare, fritidspedagog, socialpedagog eller motsvarande.

Du ska vara välstrukturerad, stresstålig och kommunicera väl i tal och skrift. Du tycker om att jobba med människor och har lätt för att skapa relationer med såväl ungdomar som deras vårdnadshavare. Du behöver ha digital vana då mycket kommunikation sker digitalt. Du kommer vara del av ett arbetslag där god samarbetsförmåga och att du är öppen i din kommunikation blir viktiga kompetenser vi eftersöker.

Övrig information:

Tillträdesdag: 9 Augusti 2022

Placeringsort: Järfälla

Anställningsform: Vikariat 80%, 2022-08-09 - 2023-06-15

Vi kallar till intervjuer löpande. Om vi hittar rätt kandidat kan annonsen tas bort före sista
ansökningsdag. Visa mindre

Socialpedagog till Introduktionsprogrammet IMA

Järfälla gymnasium ligger i Jakobsberg och erbjuder studieplatser till ca 900 elever. Skolan har ett brett programutbud med såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. ARBETSUPPGIFTER Järfälla gymnasium önskar stärka verksamheten inom Individuellt alternativ med två tjänster socialpedagog. Undervisningen och relationsbyggandet riktar sig till ungdomar i särskilt behov av stöd och med synnerliga s... Visa mer
Järfälla gymnasium ligger i Jakobsberg och erbjuder studieplatser till ca 900 elever. Skolan har ett brett programutbud med såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola.

ARBETSUPPGIFTER
Järfälla gymnasium önskar stärka verksamheten inom Individuellt alternativ med två tjänster socialpedagog. Undervisningen och relationsbyggandet riktar sig till ungdomar i särskilt behov av stöd och med synnerliga svåra hinder som ibland innebär att de inte förmår komma till skolan, är eller riskerar att bli hemma-sittare.

Ungdomarna inom den aktuella verksamheten har olika former av hinder så som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tvångssyndrom, trauman och fobier som framkallat ångest, rädsla och oro för exempelvis vistelser i sociala sammanhang. Vanligt förkommande är även stora inlärningssvårigheter. Flera av ungdomarna har under sin grundskoletid erhållit stöd genom specialpedagogiska och psykosociala insatser inom Järfälla barn- och elevhälsa.

Tillsammans med ditt programlag utvecklar du ett inkluderande arbetssätt som synliggör och fokuserar på elevens progression i lärandet samt elevens sociala utveckling. Du kommer planera, organisera och genomföra socialpedagogiska kartläggningar för att maximera elevens möjligheter till både personlig och studierelaterad utveckling. Du kommer att aktivt arbeta med att bygga relationer för att skapa trygghet och tillit. Du kommer att föra elevstödjande samtal, exempelvis motiverande samtal med både enskilda elever, så som elever i grupp, samt initiera och leda elev- och föräldrasamtal.
Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens pedagogiska och sociala utveckling i ett tätt samarbete med andra socialpedagoger, undervisande lärare och elevhälsa.

Arbetet på Järfälla gymnasium innebär också att du kommer att ha en viktig roll i arbetet med Gymnasiesärskolans fritidsverksamhet, exempelvis genom planering och genomförande av aktiviteter i gymnasiesärskolans fritids regi. Även öppning och stängning av fritidsverksamheten kan komma att bli aktuellt.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller annan liknande utbildningsbakgrund (exempelvis, lärare, speciallärare, socionom) och har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Du kan coacha och handleda elever i studier, studieplanering och sociala relationer. Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet för elever. Du är drivande i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet kring elevernas lärande. Du planerar och leder elevaktiviteter före och efter skoltid samt på raster utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du har god erfarenhet av dokumentation, även digitalt.

Du har lätt för att samarbeta, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, skapa relationer samt är lösningsfokuserad. Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till utveckling.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlingspedagog till Sandviks grundsärskola

Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-6 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom grundsärskola även förskola, grundskola, kommungemensamma AST-platser, fritidshem och fritidsklubb. Vi tror på att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar, vilket gör att vi ständigt ser över och reflekterar gemensamt kring tillgängligheten i vår lärmiljö. Samarbete ... Visa mer
Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-6 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom grundsärskola även förskola, grundskola, kommungemensamma AST-platser, fritidshem och fritidsklubb. Vi tror på att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar, vilket gör att vi ständigt ser över och reflekterar gemensamt kring tillgängligheten i vår lärmiljö. Samarbete och kollegialt lärande är något vi tror gynnar våra barn och elever, dessutom gör det vårt arbete både roligare och mer utvecklande. Vi är även övertygade om att ett sådant arbetssätt bidrar till att våra medarbetares tankar och idéer får möjlighet att växa. Vi är organiserade i arbetslag där lärare i fritidshem, skollärare, barnskötare och resurspedagoger samverkar för att elevernas hela dag ska bli bra. Vi tror på att samarbetet mellan skola och fritidshem är en förutsättning för att eleven ska få en utbildning av bästa slag och vara väl förberedd i livet nu och i framtiden samt att det goda samarbetet är navet för att båda verksamheterna ska lyfta och nå sin fulla potential.

Några av våra prioriterade arbetsområden är:
• Tillgänglig undervisning, där vi har startat upp ett differentierat arbetssätt och kooperativt lärande
• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
• Betyg och bedömning/pedagogisk dokumentation
• Effektiva team/grupper

Vi är ett glatt gäng som ser möjligheter och arbetar efter devisen "Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!", vilket bland annat innebär att vi ger varandra professionell feedback och arbetar utifrån en lösningsinriktad pedagogik, s.k LIP. Våra lärare är legitimerade och behöriga i sina respektive ämnen/områden. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Elevhälsoteamet arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande genom bland annat handledning av personal och arbetslag.

Vår grundsärskola har växt och innefattar numera två grupper, en där eleverna läser ämnen och en där de läser ämnesområden. Vi strävar mot ett tätt samarbete mellan pedagogerna i de olika grupperna, då vi lägger stor vikt vid det kollegiala lärandet. Samtliga våra elever i grundsär har utöver sin IF-diagnos även andra neuropsykiatriska diagnoser.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en skicklig, erfaren, driven, lösningsinriktad och ansvarsfull behandlingspedagog med erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och som vill vara med och utveckla tillgängligheten i vår grundsärskoleverksamhet.

Du kommer främst arbeta i gruppen som läser ämnesområden såväl under skoltid som fritidshemstid. Du kommer, med stöd från arbetslaget, arbeta med att planera, genomföra, och utvärdera den pedagogiska verksamheten och tillgängligheten, utifrån skolans styrdokument, och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Du kommer således att stötta eleverna både i omvårdnad och deras lärande och utveckling.

Du bidrar aktivt i arbetslaget för att skapa en god arbetsmiljö och att utveckla ett kollegialt lärande där ni bygger på det som fungerar bra. På ett systematiskt sätt reflekterar du både enskilt och tillsammans med kollegor över det pedagogiska arbetet och elevernas behov samt tillvaratar ny forskning.

Du har möjlighet att tillsammans med arbetslaget, och i samarbete med ledning och elevhälsa, vara med och vidareutveckla det pedagogiska arbetet som utgår från elevernas behov och strävar efter att erbjuda alla elever utmaningar utifrån sina respektive förutsättningar.

Våra förväntningar på dig är att du snabbt kan sätta dig in i elevernas behov och tillsammans med arbetslaget upprätta en handlingsplan, med väl avvägda utmaningar för att göra eleverna rustade på bästa sätt för att klara sin skolgång såväl som sin framtid.

Eleverna i grundsärskolan tillhör samma fritidshemsavdelning som eleverna i vår särskilda undervisningsgrupp, det ger oss möjlighet att matcha och dela oss efter elevers behov och intressen mellan skolformerna. I uppdraget ingår att se över tillgängligheten samt undanröja hinder för ett ökat samarbete med grundskolans fritidshem/fritidsklubb i utifrån elevernas behov.

Du ser individens rätt till en tillgänglig och inkluderande undervisning som en självklarhet!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i grundsärskola med elever på tidig utvecklingsnivå eller med autism. Du behöver vara bekväm med omvårdnad såsom blöjbyte. Eftersom några av eleverna har ett begränsat talat språk, är det meriterande om du behärskar olika former av alternativ kommunikation, tex TAKK.

Som person är du lugn, stabil, ansvarstagande, flexibel och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta och bygga relationer med såväl elever och vårdnadshavare som kollegor. Du kan entusiasmera, har eleverna i centrum och tar hänsyn till deras olika behov och förutsättningar. Du behöver med kort varsel kunna ställa om, då elevernas dagsform och behov snabbt kan skifta.

Vidare är du nyfiken och inlyssnande i syfte att förstå andras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Uppdraget kräver god förmåga att kommunicera och samarbeta med många olika aktörer tex habilitering, elevhälsa och övriga arbetslag på skolan.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av grundsärskolan, i särskild undervisningsgrupp, alt på förskolan med barn med omfattande behov av särskilt stöd. Det är viktigt att du har personlig mognad, är flexibel, och har ett lågaffektivt bemötande i alla situationer.

Extra meriterande om du är van att arbeta med mimikkommunikation, TAKK och bildstöd.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Intervjuer sker löpande vilket gör att anställning kan komma att ske innan annonsen löper ut.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialpedagog sökes till Vittra Jakobserg

Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 23 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. På Vittra är vårt mål att varje barn ska bli medveten om sig själv och världen omkring oss. Vi förbereder dem med kunskap och mod för att de ska känna att de kan var... Visa mer
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 23 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

På Vittra är vårt mål att varje barn ska bli medveten om sig själv och världen omkring oss. Vi förbereder dem med kunskap och mod för att de ska känna att de kan vara med och påverka samhället till det bättre.

Vår fantastiske socialpedagog som har arbetat hos oss i nio år kommer att vara tjänstledig under nästa termin. Vi söker dig som kan vikariera för honom från den 7 januari till den 17 juni 2022.

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker dig, som är utbildad socialpedagog och som vill driva förändring på riktigt! Hos oss kommer du få stora förutsättningar att utvecklas som medarbetare, kollega och inte minst socialpedagog. Du kommer arbeta nära eleverna och stötta dem att utveckla framgångsrika strategier, att utvecklas och stärka dem som individer. Som socialpedagog kommer du ha en nyckelroll i vårt framtida utvecklings och kvalitetsarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:

Stötta elever och hjälpa dem utveckla framgångsrika strategier

Arbeta för att förstärka övergångar mellan olika lärmiljöer

Arbeta och stötta upp kring olika sociala processer och arbeta för att främja välmående

Ge stöd till elever och lärare i sociala frågor.

Arbeta tillsammans med skolledning och elevhälsoteam för att utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbete. - Delta i arbetet med att trygga upp och utveckla trygghetsarbetet på skolan. Det ingår ett delat mentorskap i år 9.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är vad vid att arbeta med förändringsarbete. Du har en personlig mognad och som kan arbeta och agera tålmodigt under pressade situationer. Du är utbildad socialpedagog och har erfarenhet av att arbeta medsocialpedagogiskt arbete. Som socialpedagog kommer du möta våra elever och lärare i deras dagliga uppdrag att utvecklas och bli ännu bättre versioner av sig själva. Du har därför förmåga att möta varje elev där de befinner sig. Du har även förmåga att kommunicera med lärare och vårdnadshavare på ett bra sätt.

Vi erbjuder:

Vittra Jakobsberg är en skola som präglas av en stark gemenskap och en vilja att stödja varandra i vårt uppdrag. Vi arbetar tillsammans i arbetslag. Vår skola har en mångkulturell blandning som vi är stolta över. Vi har en stor acceptans för olika kulturer och vi upplever det mångkulturella arbetet som mycket berikande.

Vi vill att eleverna skall känna sig delaktiga i undervisningen och få möjlighet att påverka vad de skall arbeta med. Det är viktigt för oss att varje elev kommer till sin rätt och känner sig sedd av läraren.

Om du vill veta mer om Vittra Jakobsberg kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se. Vi har också en film som beskriver Vittra generellt och den hittar du på www.youtube.com/vittrakanalen.

Låter detta intressant?

Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Tjänsten är ett vikariat på 100% med start den 7 januari. Var vänlig ansök snarast då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.

Välkommen med din ansökan!

Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att maila biträdande rektor Magnus Stern på [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Socialpedagog till Skälby för- och grundskola

Skälby för- och grundskola är en kommunal grundskola F-6 med sammanlagt ca 600 elever samt 120 förskolebarn belägen i södra delen av Järfälla kommun. Skolan kännetecknas av en positiv och trygg miljö med engagerad personal samt med god måluppfyllelse bland våra elever. Vi arbetar aktivt för att ha en skola och fritidshem där både elever och pedagoger trivs och känner sig trygga. Vi hjälps alla åt att skapa goda förutsättningar för våra elevers lärande i en... Visa mer
Skälby för- och grundskola är en kommunal grundskola F-6 med sammanlagt ca 600 elever samt 120 förskolebarn belägen i södra delen av Järfälla kommun. Skolan kännetecknas av en positiv och trygg miljö med engagerad personal samt med god måluppfyllelse bland våra elever. Vi arbetar aktivt för att ha en skola och fritidshem där både elever och pedagoger trivs och känner sig trygga. Vi hjälps alla åt att skapa goda förutsättningar för våra elevers lärande i en stimulerande arbetsmiljö.

Vi kan erbjuda en väldigt trivsam arbetsplats med mycket goda utvecklingsmöjligheter och där vi månar och tar hand om varandra på bästa sätt. Viktigt för oss är att det råder en god balans mellan arbete och privatliv för alla medarbetare. Som anställd hos oss har du möjlighet till pedagogisk lunch samt ett årligt friskvårdsbidrag om 1500 kr.

På enheten arbetar vi efter vår gemensamma 100 % - vision: Alla barn/elever ges förutsättningar att vara trygga och bli bemötta med omsorg och respekt. Alla elever ges förutsättningar att nå minst godtagbara kunskaper i varje ämne och årskurs samt förstår och tar ansvar över det egna lärandet.


ARBETSUPPGIFTER
Som socialpedagog ingår du i skolans sociala samverkansgrupp samt skolans specteam och kommer arbeta med elever i alla årskurser (F - 6) - både individuellt och i grupp. Dina arbetsuppgifter kommer bl. a. vara följande:

• Utgöra stöd till elever, vårdnadshavare samt kollegor i framförallt sociala frågor
• Driva ett främjande, förebyggande och åtgärdande trygghetsarbete i enlighet med skolans vision
• I samarbete med kollegor skapa goda förutsättningar till hög måluppfyllelse för skolans elever
• Delaktighet i skolans rast - och fritidsverksamhet
• Uppföljning, utredning och dokumentation av kränkningsärenden


KVALIFIKATIONER
Vi söker inför läsåret 2021-22 dig som är utbildad socialpedagog eller har annan likvärdig behörighet. Du har tidigare erfarenhet av socialpedagogiskt arbete inom skola. För uppdraget krävs att du:

• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
• Är kunnig inom dokumentations- och utredningsarbete och kan uttrycka dig väl inom både tal och skrift.
• Har stor förmåga att skapa goda och hållbara relationer till såväl elever som vårdnadshavare och kollegor.
• Är trygg i dig själv och har förmågan att hantera olika situationer och människor. Du kommunicerar med andra på ett respektfullt, lyhört och tydligt sätt.
• Har erfarenhet, goda kunskaper och en stor verktygslåda kring insatser utifrån enskilda elevers och gruppers olika stödbehov.
• Har kunskaper och tidigare erfarenhet av praktiskt arbete kring elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper och förmågor.

Rekrytering sker fortlöpande.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Timvikarier inom socialpsykiatri vuxna

Svea boende söker nu timvikarier till vår stödboendeverksamhet i Stockholm. Tjänsten ställer höga krav på flexibilitet då det innebär en del resor i arbetet. Kvalifikationer Svea boende söker dig som är färdigutbildad socionom, beteendevetare, behandlingspedagog, socialpedagog eller dig som har en liknande utbildning som bedöms likvärdig och som därtill kan verka inom verksamhetsområdet. Du ska även har erfarenhet av socialt arbete, gärna från psykiatri ... Visa mer
Svea boende söker nu timvikarier till vår stödboendeverksamhet i Stockholm. Tjänsten ställer höga krav på flexibilitet då det innebär en del resor i arbetet.


Kvalifikationer
Svea boende söker dig som är färdigutbildad socionom, beteendevetare, behandlingspedagog, socialpedagog eller dig som har en liknande utbildning som bedöms likvärdig och som därtill kan verka inom verksamhetsområdet.
Du ska även har erfarenhet av socialt arbete, gärna från psykiatri eller liknande.


Om oss:
Svea boende är en del av Svea Partnerskoncernen där även Svea Education, Svea Work, Tandmottagning Stockholm och Svea foundation ingår. Svea boende arbetar med stödboende, öppenvård och familjehemsverksamhet. Stödboendeverksamheten riktar sig till personer som har olika behov av stöd med målet att bli självständiga.


Stödboendets målgrupp
Svea boendes stödboende riktar sig dels till personer som bor i utspridda träningslägenheter och dels till personer inom socialpsykiatrin som bor i egna lägenheter men kollektivt.
Du kommer i tjänsten att möta människor som har behov av vardagligt stöd med målet att bli självständiga. Inom socialpsykiatrin kommer du även att möta människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet. De som bor i stödboendet kan ha behov av stöd i den dagliga livsföringen genom individuellt anpassat vardagsstöd.


Dina arbetsuppgifter:
Som kvalificerad kontaktperson innebär det att du arbetar klientnära och följer varje enskild persons vård- och genomförandeplan. Som kvalificerad kontaktperson för de boende har du ansvar över regelbunden rapportering och kontakt med uppdragsgivande kommun eller andra viktiga instanser kring den enskilde, du upprättar och följer klientens vård- och genomförandeplan, du arbetar utifrån de metoder som verksamheten använder.
Arbetet innebär arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjälp vid fysisk- samt psykisk ohälsa, stöd vid praktiska moment såsom hygien, städning, matlagning och övriga hushållsbestyr. Du ska även stötta klienten i deras fritid och sociala liv. Du ska verka för att främja klientens delaktighet, självständighet, förmågor och färdigheter. Du ska dagligen journalföra under ditt arbetspass, det innebär att du behöver ha god kunskap i det svenska språket såväl i tal som i skrift.


I tjänsten kommer du att utgå från vårt kontor i Järfälla, tjänsten innefattar dock en del resor och därför krävs B-körkort.


Tjänsten avser timvikarier (behovsanställning) med möjlighet till sommarvikariat och även fast anställning på sikt.
Arbetstiderna variera och kan innebära dag-, kväll-, helg- och nätter samt beredskapstjänst.
#jobbjustnu Visa mindre

Socialpedagog vid Järfälla gymnasiesärskola

ARBETSUPPGIFTER Till hösten vill Järfälla gymnasiesärskola stärka verksamheten med en socialpedagog. Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens pedagogiska och sociala utveckling i ett tätt samarbete med gymnasiesärskolans lärare, elevassistent och elevhälsa. Tillsammans med gymnasiesärskolans programlag utvecklar du ett inkluderande arbetssätt som synliggör och fokuserar på elevens progression i lärandet samt elevens sociala... Visa mer
ARBETSUPPGIFTER
Till hösten vill Järfälla gymnasiesärskola stärka verksamheten med en socialpedagog. Både i och utanför undervisningen utgör du den länk som stöttar elevens pedagogiska och sociala utveckling i ett tätt samarbete med gymnasiesärskolans lärare, elevassistent och elevhälsa.

Tillsammans med gymnasiesärskolans programlag utvecklar du ett inkluderande arbetssätt som synliggör och fokuserar på elevens progression i lärandet samt elevens sociala utveckling. Du kommer planera, organisera och genomföra socialpedagogiska kartläggningar som kräver tålamod och uthållighet för att maximera elevens möjligheter till både personlig och studierelaterad utveckling. Du kommer att aktivt arbeta med att bygga relationer för att skapa trygghet och tillit. Du kommer att föra elevstödjande samtal, exempelvis motiverande samtal med både enskilda elever så som elever i grupp samt initiera kontakt med och hålla i elev- och föräldrasamtal. Arbetet innebär även att upprätta veckoplaneringar och genomföra aktiviteter i gymnasiesärskolans fritids regi, i enlighet med Läroplan för gymnasiesärskolans fritidshem. I arbetsuppgiften med gymnasiesärskolans fritids ingår även öppning och stängning av verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller annan liknande utbildningsbakgrund (exempelvis fritidshemslärare, lärare, speciallärare, socionom) och har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Du kan coacha och handleda elever i studier, studieplanering och sociala relationer. Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet för elever. Du är drivande i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet kring elevernas lärande. Du planerar och leder elevaktiviteter före och efter skoltid samt på raster utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du har god erfarenhet av dokumentation, även digitalt.

Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, skapa relationer samt är lösningsfokuserad. Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till utveckling.ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Intervjuer pågår löpande under ansökningstiden. Visa mindre

Elevassistent / resurspedagog lågstadiet

Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-5 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom förskola och skola även grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb. Vi tror på att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar vilket gör att vi nu påbörjar ett arbete med att se över tillgängligheten i vår lärmiljö. Samarbete och kollegialt lärande är något vi tror gynn... Visa mer
Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-5 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom förskola och skola även grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb. Vi tror på att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar vilket gör att vi nu påbörjar ett arbete med att se över tillgängligheten i vår lärmiljö. Samarbete och kollegialt lärande är något vi tror gynnar våra barn och elever, dessutom gör det vårt arbete både roligare och mer utvecklande. Vi är även övertygade om att ett sådant arbetssätt bidrar till att våra medarbetares tankar och idéer får möjlighet att växa. Vi är organiserade i arbetslag där skollärare, lärare i fritidshem, barnskötare och resurspedagoger samverkar för att elevernas hela dag ska bli bra. Samarbetet över verksamheterna sker bland annat genom att vi har ett klassfadderskap och regelbundna gemensamma samlingar.

Under läsåret 19/20 kommer vi att fortsätta prioritera vårt arbete inom följande områden:
• Tillgänglig undervisning, där vi har startat upp ett differentierat arbetssätt
• Effektiva team/grupper
• Digital kompetens
• Betyg och bedömning/pedagogisk dokumentation

Vi är ett glatt gäng som ser möjligheter och arbetar efter devisen "Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!", vilket bland annat innebär att vi ger varandra professionell feedback och arbetar utifrån en lösningsinriktad pedagogik, s.k LIP. Våra lärare är legitimerade och behöriga i sina respektive ämnen/områden. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och ett skolhundsteam. Elevhälsoteamet arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande bland annat genom regelbunden handledning av personal.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en drivande, engagerad och erfaren elevassistent/resurspedagog som vill arbeta med elever i de yngre årskurserna, F-åk 3. Det innebär att en del av tjänsten inkluderar resurspedagoguppdrag på fritidshemmet.

Du kommer att arbeta med elever i allmänhet och elever med stödbehov i synnerhet, för att hela dagen ska fungera. Tillsammans med klasslärare och lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, förbereda, genomföra, reflektera och utveckla stödet för eleverna, såväl på grupp- som individnivå så att anpassningarna stimulerar och utmanar deras nyfikenhet, utveckling och lärande. Du ser elevens rätt till en tillgänglig och inkluderande undervisning som en självklarhet! Du vill vara med och vidareutveckla vår lärmiljö, såväl den pedagogiska, sociala som den fysiska.

Vidare arbetar du aktivt med verksamhetens värdegrund och Järfälla kommuns handlingsplan " Trygghet och arbetsro".

I uppdraget ingår även att ha föräldrakontakt samt externa kontakter såsom habiliteringen, SPSM och liknande.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, elever med en NPF-problematik eller en språkstörning.

Du har ett relationellt och lågaffektivt förhållningssätt. Du är nyfiken på att förstå vad som bidrar till ev svårigheter hos eleverna och tillsammans med dem reflektera över vilka anpassningar som behöver göras. Du har lätt för att samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Personlig mognad, förmåga att skapa engagemang och delaktighet samt en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag är egenskaper som vi sätter stort värde på.

Du ska även kunna kommunicera väl på svenska i tal och skrift.

Pedagogisk utbildning meriterande

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Behandlare till Relationsvåldsteamet Järfälla

Tillsammans! Med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad, så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Och med det som grund ska vi nu utöka öppenvården och satsa på arbetet med relationsvåld. Om du gillar hur vi tänker - läs vidare! Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Inom Individ-och familjeomsorgen ryms verksamhetsområdet Stöd-och behandling med Preventionsenheten, Råd... Visa mer
Tillsammans! Med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad, så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Och med det som grund ska vi nu utöka öppenvården och satsa på arbetet med relationsvåld. Om du gillar hur vi tänker - läs vidare!

Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Inom Individ-och familjeomsorgen ryms verksamhetsområdet Stöd-och behandling med Preventionsenheten, Råd-och stödenheten och Familjestödsenheten som arbetar förebyggande, stödjande och behandlande.

Familjestödsenheten består av familjebehandlarteam, nätverksteam, relationsvåldsteam och ungdomsbehandlare. Tillsammans arbetar vi för att skapa individuella lösningar i förändringsarbetet, utifrån individernas/familjernas förutsättningar och behov. Vi arbetar med barn/ungdomar och deras familjer på uppdrag från socialtjänsten. Vi arbetar även enskilt med vuxna och har öppna mottagningar.

Nu söker vi en samtalsbehandlare till vårt fantastiska relationsvåldsteam.

ARBETSUPPGIFTER
Teamet består av behandlare med hög kompetens inom området våld. Vi erbjuder behandling till såväl den våldsutsatte som våldsutövaren och barn som bevittnat våld.

Behandling i vår öppenvård handlar framförallt om att vara kreativ och våga tänka nytt. Uppdragen beskriver behoven och sedan skapar vi, tillsammans med den enskilde individen och/eller familjerna, hur och vad vi ska arbeta med för att nå målen. Vi arbetar i nära samarbete med hela öppenvården och socialtjänstens olika enheter.

I verksamhetens uppdrag ingår också rådgivning till andra yrkesverksamma, utbildningar inom området våld i när relation samt att informera om verksamheten.

Vi erbjuder extern handledning, kontinuerligt kompetensutveckling, metodträning, nära ledningsstöd och lägger stor vikt på god och hållbar arbetsmiljö!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av förändringsarbete/behandling med våldsutövare och/eller våldsutsatta. Du vill arbeta i individkontakter men kan också se vikten av att arbeta i olika familjekonstellationer när det bedöms möjligt och lämpligt. Du ser även vinster av att arbeta tillsammans i team och har en öppenhet, förståelse och respekt för alla parters behov av stöd inom ramen för våld i nära relation.

Du har socionomexamen eller annan, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig utbildning samt någon av följande vidareutbildningar:
• terapeutisk utbildning motsvarande Steg 1.
• utbildning i Icke-våldsbehandling - av ex ATV eller Utväg.
• utbildning i Mäns våld mot kvinnor, Samtal med våldsutsatta eller Att arbeta med våldsutsatta vuxna.

Meriterande om du har:
• fördjupad kunskap om traumateori, utvecklingspsykologi eller anknytningsteori.

Du ska också kunna arbeta självständigt och uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre